Maatschappelijke betrokkenheid

Sponsoring

Wij steunen doelen die het zonder particuliere steun niet redden, zoals onder andere sportverenigingen, de scouting, de muziekvereniging, het ouderenwerk of activiteiten voor minderbedeelden. Met geldelijke steun aan verenigingen en instellingen geeft UBA vooral uiting aan maatschappelijke betrokkenheid. Ons sponsorbeleid wordt in de eerste plaats niet ingegeven door commerciële overwegingen.

 

Net als voorgaande jaren is UBA ook dit jaar hoofdsponsor van het UBA Fietsteam.

Toen, in 2009 een aantal van onze werknemers met kanker van familieleden en /of collega's werden geconfronteerd besloten zij een fietsteam op te richten met als doel zoveel mogelijk geld voor het KWF bijeen te fietsen. De "Ride for the Roses" werd het evenement waar alle acties op werden gebaseerd.

In 2017 is het team een nieuwe uitdaging aangegaan en organiseert onder hun eigen vlag gesponsorde fietstochten. De doelstelling van het team blijft om door middel van hun sport een zo groot mogelijk bedrag bijeen te fietsen voor KWF Kankerbestrijding. UBA staat 100% achter het team en zet het hoofdsponsorschap voort. Vanaf het allereerste begin heeft UBA het team financieel gesteund door als hoofdsponsor op te treden.

Wilt u meer informatie? Klik dan hier.

 

Samen investeren in vakmensen van de toekomst. Wij doen mee.

Om jongeren te inspireren om in de techniek aan de slag te gaan, hebben bedrijven en scholen in De Ronde Venen, Uithoorn en Nieuwkoop de handen ineen geslagen en Stichting TechNet Amstel & Venen opgericht. Met elkaar werken we samen aan activiteiten waarin jongeren van basis- en middelbare scholen praktisch aan de slag gaan met techniek, zoals:

  • workshops tijdens de Techniek Driedaagse techniekwedstrijden;
  • techniek Xperiences; gastlessen en bedrijfsbezoeken;
  • techniek opdrachtbakken;
  • ontmoetingen tussen technische ondernemers en leerkrachten;

Op deze manier investeren we samen in de vakmensen van de toekomst. Wilt u meer weten over Stichting TechNet Amstel & Venen? Klik dan hier.

 

Social return

Niet iedereen vindt even gemakkelijk werk. Denk bijvoorbeeld aan langdurig werklozen, moeilijk plaatsbare jongeren of mensen met een handicap. UBA biedt deze kwetsbare groepen kansen. Zo werken wij met leerlingen die voldoen aan de eisen van social return. Ook leiden we mensen met een arbeidsachterstand op om hen zo een volwaardige plaats in de maatschappij te kunnen geven. Door deze aanpak, social return genoemd, kunnen moeilijk plaatsbare arbeidskrachten werkervaring opdoen en hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

 

Het UBA fietsteam
Het UBA fietsteam