UBA en BIM

UBA ziet BIM, ofwel Virtueel Bouwen, als een onvermijdelijke en belangrijke innovatie. Met behulp van BIM worden er minder ontwerpfouten gemaakt en daardoor de faalkosten geminimaliseerd. Daarnaast worden er efficiencyslagen gemaakt door o.a. het verbeteren van de communicatie naar de klant en een betere uitwisseling van informatie tussen bouwpartners zoals ontwerpende partijen en toeleveranciers.

Bij bijna al onze projecten wordt Virtueel Bouwen toegepast en proberen wij bij elk project onze BIM-ambitie naar een hoger niveau te brengen.

UBA streeft naar een optimale klantwaarde. Met BIM willen wij het volgende bereiken:

  • Goede service met hoge betrouwbaarheid
  • Kwaliteit van product, proces en diensten
  • BIM als middel om beter samen te werken
  • Sneller, beter en minder faalkosten