Purmerend | PostNL

Tjonge wat gaat het hard! Het tempo zit er flink in en gisteren werd alweer het hoogste punt gevierd samen met onze collega’s op de bouw, opdrachtgever en bouwpartners. Een mooie mijlpaal.

Hoe staat de vlag ervoor:

De ruwbouw aan de Hoornselaan (blok 1) is inmiddels op hoogte en de ruwbouw aan de Gedempte Where (blok 2) is medio eind september gereed. De dakopstanden en elementen van blok 1 staan gedeeltelijk gesteld en met de zinken dakafwerkingen zijn we ook gestart. De metselaars zijn met diverse gevels bezig en sommige zijn zelfs al afgerond, zodat er ook gestart kan worden met het keimwerk. Na de bouwvakvakantie wordt het steigerwerk gedeeltelijk gedemonteerd.

Bij het zakken van de steigers worden alle stalen omkaderingen, spouwafdichtingen en gevelkozijnen geplaatst zodat het complex wind- en waterdicht wordt.

Gezien ‘t seizoen zijn we enkele weken geleden al gestart met de fijne afbouw. Zo worden de tackerplaten en vloerverwarmingsleidingen gelegd. Aansluitend kunnen we dan de anhydrietvloeren vloeien. In diverse appartementen staan al gibowanden zodat de tegelzetter aan de slag kan.

Kortom, we zijn op diverse fronten aan het werk; met ruwbouw, gevel- en daksluitingen en met de fijne afbouw.

Bewuste Bouwers

UBA aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers en wij ontvangen graag feedback van u. Heeft u een bouwgerelateerde vraag, tip of compliment dan kunt u dat kenbaar maken via de website www.verbeterdebouw.nl. Uw melding komt dan rechtstreeks bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat u binnen enkele werkdagen een reactie van ons ontvangt.

Tot slot danken wij u voor uw begrip en geduld en gaan uit van een voorspoedige bouw met een mooi resultaat.