Omgevingsbrief | november 2021

Hierbij informeren wij u over de activiteiten die de komende periode op de bouwplaats gaan spelen.

Voortgang & planning bouw

De afgelopen periode zijn de nutsbedrijven volop bezig geweest met hun werkzaamheden voor kabels en leidingen. Hierbij zijn ook de bouwaansluitingen gerealiseerd. De gemeente heeft ons de vergunning verstrekt voor de bouwplaats dus hebben we de bouwhekken om het terrein geplaatst, de bouwkeet neergezet en het bouwterrein ingericht. De saneringswerkzaamheden van de grond zijn inmiddels afgerond en de damwanden aangebracht. Begin november starten de heiwerkzaamheden. Voor het heien maken we gebruik van een geluids- en trillingsarme schroefpaalmethode. Dit betekent dat er geen gedreun van een standaard heistelling is, waardoor de overlast beperkt zal zijn.

Omleidingsroute & vrachtverkeer

Samen met de gemeente Purmerend hebben we een omleidingsroute uitgewerkt. De Terracottastraat richting Prinsenhof blijft vanaf heden afgesloten en de omleidingsroute via Wherekant wordt met duidelijke bebording aangegeven. Ook over de aanrijdroutes van materiaal/materieel zijn afspraken gemaakt. Groot transport wordt via de Hoornselaan richting de Wagenweg aangevoerd. De toegang richting de bouwplaats via Wherekant/Prinsenhof zal zoveel mogelijk alleen met klein transport worden benaderd.  

Voor uw en onze veiligheid zullen we zo nodig verkeersleiders inzetten en de Wagenweg tijdelijk afzetten zonder dat er overmaats overlast ontstaat. Helemaal voorkomen zal echter niet lukken.

Bewuste Bouwers

UBA aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers en wij ontvangen graag feedback van u. Heeft u een bouwgerelateerde vraag, tip of compliment dan kunt u dat kenbaar maken via de website www.verbeterdebouw.nl. Uw melding komt dan rechtstreeks bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat u binnen enkele werkdagen een reactie van ons ontvangt.

Tot slot danken wij u voor uw begrip en geduld en gaan uit van een voorspoedige bouw met een mooi resultaat.