Omgevingsbrief | mei 2022

Hierbij informeren wij u over de activiteiten die de komende periode op de bouwplaats gaan spelen.

Terugblik

Naast het storten van de keldervloer is ook de torenkraan geplaatst. Deze werkzaamheden zijn voor ons voorspoedig verlopen. Inmiddels zijn de kelderwanden gemaakt, de hellingbaan naar de kelder aanwezig en ook de begane grondvloer is gestort.

Voortgang werkzaamheden

Hiermee bereiken we de komende periode de volgende fase van de bouw wat ook voor de omgeving zichtbaarder zal zijn. Zoals eerder gemeld dienen we de Wagenweg nog een keer af te sluiten tijdens het verwijderen van de damwand. Deze werkzaamheden staan gepland in de week van 16 tot en met 20 mei.

Tijdens deze afsluiting geldt tijdelijk (voor enkele dagen) onderstaande omleidings-route via de Hoornselaan en de Burgemeester D. Kooimanweg. Deze wordt met bebording aangegeven. Voetgangers kunnen passeren op aanwijzing van verkeersbegeleiders en fietsers volgen de aangegeven omleiding via de Doplaan.

Als de damwanden zijn verwijderd stoppen we met het wegpompen van het overtollige water en vullen we de grond tot aan de kelder aan. De komende tijd gaan we de werkzaamheden voor de begane grond uitvoeren. Op deze laag komen later de hoofdentree, de fietsenbergingen en de horecaruimte.  

Bewuste Bouwers

UBA aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers en wij ontvangen graag feedback van u. Heeft u een bouwgerelateerde vraag, tip of compliment dan kunt u dat kenbaar maken via de website www.verbeterdebouw.nl. Uw melding komt dan rechtstreeks bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat u binnen enkele werkdagen een reactie van ons ontvangt.

Tot slot danken wij u voor uw begrip en geduld en gaan uit van een voorspoedige bouw met een mooi resultaat.