Nieuws omgeving | november 2021

In opdracht van woningstichting De Key realiseert UBA een vernieuwbouwing voor de Prins Hendrik Campus; een kleine campus voor studenten. Er komt een nieuwe gemeenschappelijke ruimte met een Wash & Go en een binnentuin. Als aanvulling op de 175 bestaande woningen komen er 34 studio’s voor Short Stay. Onder de bestaande woningen wordt een fietsenstalling gemaakt voor alle bewoners.

Planning en werkzaamheden

Begin oktober zijn we op de begane grond gestart met de sloop van de bergingen. Als de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, komt er op die plek een fietsenstalling voor 144 fietsen. Deze stalling krijgt een nieuwe entree die we in de gevel aan de Nieuwe Foeliestraat maken. Daarnaast komen er een aantal raampartijen in het binnenterrein. 

Begin november starten we met het bouwrijp maken van de grond en plaatsen we de bouwhekken. Na het graafwerk volgt aansluitend het heiwerk. Voor het heien maken we gebruik van een geluids- en trillingsarme schroefpaal-methode. Dit betekent dat er geen gedreun van een standaard heistelling is, waardoor de overlast beperkt zal zijn. December en januari 2022 gebruiken we om de fundering te maken en de beganegrondvloeren aan te brengen. We streven ernaar om in februari met de ruwbouw te beginnen.

Bewuste Bouwers

UBA aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers en wij ontvangen graag feedback van u. Heeft u een bouwgerelateerde vraag, tip of compliment dan kunt u dat kenbaar maken via de website www.verbeterdebouw.nl. Uw melding komt dan rechtstreeks bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat u binnen enkele werkdagen een reactie van ons ontvangt.

Tot slot danken wij u voor uw begrip en geduld en gaan uit van een voorspoedige bouw met een mooi resultaat.