Nieuws voor omwonenden | februari 2019

In opdracht van BPD Ontwikkeling B.V. bouwen wij 319 appartementen. In dit bericht leest u over activiteiten op en rondom de bouwplaats waar u mogelijk hinder van kunt ondervinden. 

Werkzaamheden

Vanaf maandag 18 februari starten we met het verwijderen van de damwanden die aan de Rinus Michelslaan in de grond zitten. Omdat deze werkzaamheden vanaf de openbare weg zullen plaatsvinden, zal er een gedeelte van de weg met bouwhekken afgezet worden waardoor er 1,5 rijbaan beschikbaar is voor het verkeer.

Daarom worden er van dinsdag 19 februari tot en met donderdag 21 februari tussen 6.30 uur en 19.00 uur twee verkeersbegeleiders ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Na die tijd verwachten we dat de verkeersdrukte afneemt en de aangebrachte bebording volstaat.

Vanaf vrijdag 22 februari verwachten we weer een normale verkeerssituatie te hebben.

Nadere informatie, opmerking of eventuele klacht

Mocht u nadere informatie wensen, een opmerking hebben of eventuele klacht willen melden, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar hofvanspartaan@uba.nl. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.