Nieuws voor omwonenden | mei 2019

In opdracht van BPD Ontwikkeling B.V. bouwen wij 319 appartementen. In dit bericht leest u over activiteiten op en rondom de bouwplaats waar u mogelijk hinder van kunt ondervinden. 

Werkzaamheden

Bij blok 3 zijn we gestart met het plaatsen van de wanden op de eerste verdiepingsvloer. Deze plaatsen we achtereenvolgens ook bij de blokken 4 en 5. We verwachten hier eind eerste week juni mee klaar te zijn. Aansluitend plaatsen we de wanden op de 2e verdieping. Bij de blokkken 1 en 2 starten we volgende week met het plaatsen van de wanden op de 1e verdieping. Vlak voor de bouwvak verwachtenen we de ruwbouw gereed te hebben.

Op dinsdag 7 mei 2019 gaan we vloeren storten die tijdens de verhardingsfase monolithisch worden afgewerkt. Het afwerken van de vloer (het zogenaamde vlinderen) loopt afhankelijk van het weer door tot in de avond of nacht. De geluidsoverlast zal beperkt zijn. Wel blijven de bouwlampen branden en is er activiteit op de bouwplaats. 

Ontheffing

Omdat het vlinderen ook buiten de reguliere werktijden plaatsvindt en wellicht (geluids)hinder veroorzaakt, heeft de gemeente Amsterdam ons ontheffing voor deze werkzaamheden verleend.

Nadere informatie, opmerking of eventuele klacht

Mocht u nadere informatie wensen, een opmerking hebben of eventuele klacht willen melden, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar hofvanspartaan@uba.nl. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.