Uitbreiding woningbouwplannen Kootpark-Oost

UBA Projectontwikkeling B.V. en Townspace Property B.V. hebben respectievelijk het Connexxionterrein en het zwembad in Kootpark-Oost aangekocht. Zij hebben de gemeente om medewerking gevraagd voor de bouw van woningen op de betreffende locaties. Het college is verheugd dat er in Kootpark-Oost binnen afzienbare tijd woningen worden gebouwd.

Het gebied tussen het Burgemeester Kootpark, de Zijdelweg, de Jacob Obrechtweg en de Koningin Máximalaan is op dit moment voor een deel bedrijventerrein. De gemeenteraad heeft in de structuurvisie (2011) vastgesteld dat het gehele gebied een woongebied (Kootpark-Oost) moest worden als die kans zich zou voordoen.

Intentieovereenkomst : In november 2012 kocht Townspace Property B.V. de grond en de gebouwen van het zwembad. Begin 2017 heeft UBA Projectontwikkeling B.V. het terrein van Connexxion en het voormalige gebouw van de Rabobank gekocht. Zij hebben de gemeente om medewerking gevraagd voor de bouw van woningen op de betreffende locaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe positief besloten en vertrekpunten voor de ontwikkeling van Kootpark-Oost vastgesteld. Tussen de beide locaties ligt een gemeentelijk parkeerterrein, dit terrein wordt ook bij de ontwikkeling betrokken.

In een door alle partijen te ondertekenen intentieovereenkomst is vastgelegd dat partijen gezamenlijk de haalbaarheid onderzoeken en een zo optimaal en aantrekkelijk mogelijke invulling van het gebied Kootpark Oost verkennen.

 

 

180131persberichtKootpark-Oost.pdf pdf | 146.3 KB

Klik op de link om het hele persbericht lezen?

Nieuwsberichten