terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Amsterdam, 't Twiske Zuid fase 2 en 3 | update november 2017
 
       
 
   
,

Hierbij ontvangt u de 4e update waarin wij u informeren over de voortgang van de bouw van uw woning. Ook melden wij nu alvast dat het eerstvolgende kijkmoment op donderdag 7 december zal plaatsvinden. Noteert u het in uw agenda?

   
 
 
 
 

Stand van zaken

De bouw is nog in volle gang. De gevels zijn gereed en momenteel worden de laatste steigers weggehaald om ruimte te maken voor de nutsbedrijven en het aanbrengen van het hoofdriool. In de woningen werken we aan alle onderdelen van de afbouw en binnenkort zullen bij alle woningen de binnenwanden staan. Als de nutsbedrijven klaar zijn dan begint de gemeente met het straatwerk en komt de oplevering in zicht. Inmiddels zijn de eerste woningen aan de Oossaander Hoop opgeleverd.

   
 
 
 
 

7 december kijkmoment

Na het succes van het vorige kijkmoment nodigen wij u graag opnieuw uit om uw woning te bekijken. U bent op donderdag 7 december a.s. van 15.00 tot 16.30 uur van harte welkom. Dit is voor u tevens de gelegenheid om bijvoorbeeld ruimtes in uw woning op te meten en af te spreken met uw eigen (onder)aannemers en leveranciers.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

Zoals het er nu uitziet zijn er sinds de vorige update geen wijzigingen in de prognose. Wij verwachten in het 1e kwartaal van 2018 te kunnen starten met opleveren. Omdat wij de woningen gefaseerd opleveren zal er een uitloop zijn naar het 2e kwartaal. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses.

   
 
 
 
 

Uitleg oplevering

Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden. Deze datum kunt u niet wijzigen.

De oplevering neemt circa 1,5 uur in beslag. Wij verzoeken u vriendelijk tijdig bij uw woning aanwezig te zijn, al dan niet vergezeld van uw eigen deskundigen, zoals bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis.

Daarnaast stellen wij u in de gelegenheid om een zogenaamde voorschouw te houden, één uur voor de oplevering. U ontvangt bij de opleveringsbrief een voorschouwlijst om mee te nemen naar deze voorschouw. U kunt deze invullen, zodat u de punten tijdens de oplevering kunt bespreken.

Tijdens de oplevering worden eventuele gebreken opgenomen in een proces-verbaal van oplevering dat u mede ondertekent. Vervolgens maken wij met u een afspraak om te controleren of deze gebreken zijn hersteld. Hierna vragen wij u het procesverbaal van oplevering voor akkoord voor de tweede maal te ondertekenen.

   
 
 
 
 

Energie en water aanvragen

Voor gas en elektra heeft u de vrije keuze voor een energieleverancier.

Tot en met de dag van oplevering is uw woning voorzien van gas, elektra en water. Zodra de nutsvoorzieningen zijn aangesloten, kunt u energie en water aanvragen. Dit is veelal kort voordat uw woning wordt opgeleverd. In de uitnodiging voor de oplevering van uw woning leggen wij de werkwijze aan u uit.

 

   
 
 
 
 

Verzekeringen afsluiten

Denkt u eraan om met ingang van de opleveringsdatum een opstal- en inboedelverzekering af te sluiten?

   
 
 
 
 

Uw mening telt

Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u UBA waardeert. Daarom ontvangt u enkele weken na de oplevering van uw woning een korte enquête om in te vullen. Uw feedback helpt ons om na te gaan wat wij in de toekomst kunnen veranderen of verbeteren. Bovendien maakt u met uw deelname kans op een abonnement van het woonmagazine vtwonen.

   
 
 
 
 

Vakantiesluiting tijdens de feestdagen

Van maandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018 liggen de werkzaamheden op de bouw stil. Het kantoor is gesloten van 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018. Vanaf dinsdag 2 januari 2018 is ons kantoor weer bereikbaar.

   
 
 
 
 

Contact

Heeft u tussentijds vragen over de bouw van uw woning, neem dan gerust contact op met Kim van den Helder op 0297-543400. Zij is per 1 november uw contactpersoon. U kunt ook een e-mail sturen naar twiskezuid@uba.nl.

Deze nieuwsbrief kunt u teruglezen op www.uba.nl/nieuwsbrief

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden