terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Amsterdam, 't Twiske Zuid fase 2 en 3 | update juli 2017
 
       
 
   
,

Hierbij ontvangt u de 3e update waarin wij u informeren over de voortgang van de bouw van uw woning. Ook melden we nu alvast dat het eerstvolgende kijkmoment op 20 september zal plaatsvinden. Noteert u het in uw agenda?

   
 
 
 
 

Stand van zaken

Op dit moment zijn we met alle bouwfases tegelijk bezig. De 2 woningen aan de Stoombootweg zijn reeds opgeleverd en na de vakantie leggen we bij het laatste blok de kap. Bij blokken 2 t/m 5 zijn de nutspartijen momenteel bezig met het aanleggen van het hoofdtracé en de huisaansluitingen. Aansluitend kan de gemeente beginnen met het inrichten van de straat. Voordat de nutspartijen aan het tracé van de Hoopende Swaen beginnen, moeten alle steigers weg zijn.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

Wij verwachten de bouwnummers 52 t/m 56 en 64 in het 4e kwartaal van 2017 op te leveren.

In het 1e kwartaal van 2018 verwachten we te starten met de oplevering van de overige woningen met wellicht een uitloop naar het 2e kwartaal van 2018. Zoals het er nu uitziet worden deze woningen gefaseerd opgeleverd. Zodra we hier meer zicht op hebben, informeren wij u direct.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses.

   
 
 
 
 

Kijkmoment

Na het succes van het vorige kijkmoment laten we u in deze spannende fase graag opnieuw een kijkje in uw woning nemen. U bent op woensdag 20 september a.s. van 15:00 tot 16:30 uur van harte welkom. Voor de bouwnummers 65 t/m 85 is dit ook de gelegenheid om bijvoorbeeld ruimtes in de woning op te meten en om in uw woning af te spreken met uw eigen (onder)aannemers en leveranciers. Bij de overige blokken zijn de binnenwanden nog niet allemaal gereed. Daarom zal er op een later moment nog een kijkmoment volgen.

   
 
 
 
 

Bouwvakvakantie

Binnenkort is het bouwvakvakantie. Ons kantoor is gesloten van maandag 24 juli tot en met vrijdag 11 augustus. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats liggen dan stil. Vanaf maandag 14 augustus zijn wij weer bereikbaar.

   
 
 
 
 

Contact

Heeft u tussentijds vragen over de bouw van uw woning, neem dan gerust contact op met Bas Kooijman op 0297-543400.

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden