terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Sterrewacht Leiden | Update juni 2017
 
       
 
   
,

Hierbij ontvangt u de 3e nieuwsbrief waarin wij u een update geven over de stand van zaken en de huidige prognose van opleveren. Daarnaast herinneren wij u er graag aan dat wij op 29 juni a.s. een kijkmoment voor u hebben georganiseerd. U komt toch ook?

   
 
 
 
 

Stand van Zaken

Het project is grotendeels ‘uit de steigers’ en we kunnen oprecht zeggen; wat wordt het mooi! Zoals u waarschijnlijk zelf tijdens de kijkmomenten heeft gezien, voorloopt de bouw voorspoedig en naderen de woningen hun voltooiing.

Het gevelmetselwerk is zo goed als klaar en op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het metselwerk nabij de terrassen van de herenhuizen.

Zowel bij de appartementen als bij de laagbouwwoningen zijn we met de afbouw in de afrondende fase. In alle woningen zijn de binnenwanden geplaatst. Bij de laagbouwwoningen is ook het spuitwerk, het tegelwerk en het stukadoorswerk al gereed. En bij de appartementen zijn we daarmee in een vergevorderd stadium.

De nutspartijen hebben in de Sterrenwachtlaan het hoofdtracé aangebracht. Door de beperkte toegankelijkheid van de “Oude Sterrewacht” was er een strakke planning,  maar het is toch gelukt. Inmiddels zijn de nutspartijen bezig met de huisaansluitingen, zodat wij de laatste installaties kunnen afmonteren.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

De prognose uit de tweede nieuwsbrief scherpen we iets aan.

Voor de bouwvak gaan we bouwnummer 1, 2, 3 en 16 opleveren. Tijdens de bouwvakvakantie zullen er veel werkzaamheden doorgaan, zodat we na de vakantie verder kunnen met het opleveren van de woningen.

Prognose oplevering na de bouwvak:

  • Bouwnummer 4 t/m 15: week 34 / week 35
  • Bouwnummer 17 t/m 30: week 35 / week 36 / week 37

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses.

   
 
 
 
 

Uitleg oplevering

Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden. Deze datum kunt u niet wijzigen.

De oplevering neemt circa 1,5 uur in beslag. Wij verzoeken u vriendelijk tijdig bij uw woning aanwezig te zijn, al dan niet vergezeld van uw eigen deskundigen, zoals bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis.

Daarnaast stellen wij u in de gelegenheid om een zogenaamde voorschouw te houden, één uur voor de oplevering. U ontvangt bij de opleveringsbrief een voorschouwlijst om mee te nemen naar deze voorschouw. U kunt deze invullen, zodat u de punten tijdens de oplevering met ons kunt bespreken.

Tijdens de oplevering worden eventuele gebreken opgenomen in een proces-verbaal van oplevering dat u mede ondertekent. Vervolgens maken wij met u een afspraak om te controleren of deze gebreken zijn hersteld. Hierna vragen wij u het proces-verbaal van oplevering voor akkoord voor de tweede maal te ondertekenen. Mocht u nog gebreken na de oplevering van uw woning ontdekken, dan kunt u deze melden aan service@uba.nl.

   
 
 
 
 

Opstal- en inboedelverzekering

Denkt u eraan om met ingang van de opleveringsdatum een opstal- (via de VVE) en inboedelverzekering af te sluiten?

   
 
 
 
 

Energie en water

Voor gas en elektra heeft u de vrije keuze voor een energieleverancier. Deze dient u zelf aan te vragen. Om een contract met een leverancier af te kunnen sluiten heeft u een zogenaamde EAN-code nodig. U kunt uw EAN-code voor gas en elektra vinden op www.eancodeboek.nl. U heeft hiervoor uw nieuwe straatnaam en postcode nodig. Deze is al bij u bekend.

Water kunt u aanvragen bij de waterleverancier in uw regio. Voor deze regio is dat DUNEA duin & water.

Tot en met de dag van oplevering is het appartement voorzien van gas, elektra en water. Indien u niet tijdig zelf een contract afsluit, is de continuïteit van energie niet gegarandeerd!

   
 
 
 
 

Kijkmoment

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Daarom organiseren wij tijdens de bouw meerdere kijkmomenten. Donderdag 29 juni a.s. staat er weer een kijkmoment gepland van 15:00 tot 16:30 uur. De uitnodiging hiervoor heeft u al ontvangen.

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmomenten om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

Meer- en minderwerk

Al de gegevens betreft meer- en minderwerk zijn uitgewerkt en bevestigd. Mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen de heer R. van Roon (tel. 0297-543400).

   
 
 
 
 

Meer informatie

Als u meer informatie wenst over het project “wonen aan de Sterrewacht”, dan kunt u terecht op www.aandesterrewacht.nl. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden