terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Diemen De Sniep | Update juni 2017
 
       
 
   
,

Ruim twee maanden geleden vierden we samen met u de officiële start bouw van uw  nieuwe woning in het project de Sniep fase 9. Met deze update brengen wij u graag op de hoogte van de voortgang en informeren wij u over het eerste kijkmoment.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

Alle funderingen zijn inmiddels gereed. Momenteel zijn wij volop bezig met het plaatsen van de betonnen prefab casco-elementen in het 2e blok. We verwachten dat alle casco’s, dus ook blok 3, nog voor de bouwvak gemonteerd zijn.

Blok 1 staat voor het grootste deel in de steigers en de metselaars zijn al begonnen met het metselwerk van de buitengevels. Tevens zijn de kappen op de meeste woningen in dit blok al aangebracht en worden de eerste dakpannen binnen enkele weken gelegd. In de woningen starten we binnenkort met de afbouwwerkzaamheden.

   
 
 
 
 

Mededelingen | wijzigingen ten opzichte van de verkooptekening

De betontegels in de achtertuin staan in de technische omschrijving met de afmeting 60 x 40. De arcering op de contracttekeningen doet een kleinere afmeting vermoeden. De afmeting, zoals aangegeven in de technische omschrijving is juist.

Op de verkooptekening staat de vloerverwarmingsverdeler op de 2e verdieping getekend tegen het traphekje. Omdat het hekje open spijlen heeft, draaien we de verdeler en de c.v.-leidingen een kwartslag en plaatsen we deze tegen de betonwand.

Het plafondlichtpunt in de toiletruimte op de begane grond wordt uitgevoerd als wandlichtpunt aan de trapzijde. Aanleiding hiervoor is het afzuigpunt van de mechanische ventilatie en het bijbehorende kanaalwerk in het plafond.

Bij de woningen met een schuine kap staat de rookmelder op de verkooptekening boven het trapgat getekend. Deze wordt naast het trapgat aangebracht om de bereikbaarheid bij toekomstig onderhoud te vergemakkelijken.

   
 
 
 
 

Meer- en minderwerk

De meer- en minderwerktermijnen voor bouwkundige opties, keukens, sanitair en tegelwerk zijn inmiddels verstreken. In deze fase van de bouw zijn géén wijzigingen meer mogelijk, maar mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk dan kunt u deze stellen via desniep@uba.nl.

In verband met de aankomende start van de afbouw hebben wij een laatste meerwerkcontrole uitgevoerd. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat u de komende week een nieuwe bevestiging ontvangt om ervoor te zorgen dat u de juiste stukken in uw bezit heeft.

   
 
 
 
 

Kijkmoment

U bent vast heel benieuwd hoe uw woning eruit ziet. Daarom organiseren wij op 13 juli 2017 een kijkmoment voor u zodat u de vorderingen zelf kunt zien. U ontvangt tijdig hiervoor de uitnodiging. Noteert u het alvast in uw agenda?

Bezoek aan de bouwplaats

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om binnen de bouwhekken te komen. Het betreden van de bouwplaats is voor kopers alleen toegestaan tijdens de georganiseerde momenten en onder begeleiding van onze bouwtechnische medewerkers.

Tijdens werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject en zijn zij dan helaas niet in de gelegenheid om u tussentijds te begeleiden.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

Hoewel de bouw voorspoedig verloopt, is het afgeven van een harde prognose op dit moment nog niet mogelijk. Naast de woning zelf is de oplevering afhankelijk van de aanleg van nutsleidingen en inrichting van de infra rondom uw woning.

De prognose uit de eerste nieuwsbrief blijft gehandhaafd. Dit betekent dat wij nog steeds verwachten in het 1e en 2e kwartaal van 2018 op te kunnen leveren.

Het tijdstip van opleveren is belangrijk voor u. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier om een prognose gaat die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kan worden. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognose.

In de komende nieuwsbrieven proberen wij de opleveringsprognose steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd ontvangt u circa drie weken van tevoren een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Bouwvakvakantie

Het duurt nog even voordat het bouwvakvakantie is, maar wij willen u toch alvast laten weten dat ons kantoor gesloten is van maandag 24 juli tot en met vrijdag 11 augustus. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats liggen dan stil. Vanaf maandag 14 augustus zijn wij weer bereikbaar.

   
 
 
 
 

Contact

Met ingang van donderdag 15 juni a.s. is Jeanette van den Helder niet meer werkzaam bij UBA. Haar taken voor dit project worden overgenomen. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar desniep@uba.nl

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden