terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Amsterdam, 't Twiske Zuid fase 2 en 3 |update april 2017
 
       
 
   
,

Met deze update informeren wij u over de voortgang van de bouw van uw woning, wat de stand van zaken is op dit moment, wat u nog kunt verwachten, het huisnummerbesluit en herinneren wij u eraan dat er op 3 mei een kijkmoment is. U komt toch ook?

   
 
 
 
 

Stand van Zaken

Nu de lente is begonnen kunnen we op volle kracht vooruit. De bouw vordert gestaag en op de foto’s kunt u zien dat het per blok verschilt in welke fase uw woning zit.

Bij de woningen op de Stoombootweg starten we eerdaags met de afbouw. Bij de blokken 2 en 3 is het metselwerk klaar en kunnen we binnenkort beginnen met het leggen van de kappen en het aanbrengen van de gevelbekleding. Bij de overige blokken wordt hard gewerkt aan de wanden, de vloeren en het metselwerk.

   
 
 
 
 

Huisnummerbesluit

Inmiddels hebben wij uw huisnummerbesluit compleet. Hierbij het overzicht.

           Bnr     Adres                         Postcode         

 • 45      Stoombootweg 31B      1035 TT
 • 46      Stoombootweg 31A      1035 TT
 • 52      Oossaander Hoop 63    1035 RX
 • 53      Oossaander Hoop 65    1035 RX
 • 54      Oossaander Hoop 67    1035 RX
 • 55      Oossaander Hoop 69    1035 RX
 • 56      Oossaander Hoop 71    1035 RX
 • 64      Oossaander Hoop 52    1035 RX
 • 65      Hoopende Swaen 47    1035 RT
 • 66      Hoopende Swaen 64    1035 RT
 • 67      Hoopende Swaen 62    1035 RT
 • 68      Hoopende Swaen 60    1035 RT
 • 69      Hoopende Swaen 58    1035 RT
 • 70      Hoopende Swaen 56    1035 RT
 • 71      Hoopende Swaen 54    1035 RT
 • 72      Hoopende Swaen 52    1035 RT
 • 73      Hoopende Swaen 50    1035 RT
 • 74      Hoopende Swaen 48    1035 RT
 • 75      Hoopende Swaen 46    1035 RT
 • 76      Hoopende Swaen 44    1035 RT
 • 77      Hoopende Swaen 42    1035 RT
 • 78      Hoopende Swaen 40    1035 RT
 • 79      Hoopende Swaen 38    1035 RT
 • 80      Hoopende Swaen 45    1035 RT
 • 81      Hoopende Swaen 43    1035 RT
 • 82      Hoopende Swaen 41    1035 RT
 • 83      Hoopende Swaen 39    1035 RT
 • 84      Hoopende Swaen 37    1035 RT
 • 85      Hoopende Swaen 35    1035 RT
 • 97      Hoopende Swaen 36    1035 RT
 • 98      Hoopende Swaen 34    1035 RT
 • 99      Hoopende Swaen 32    1035 RT
 • 100     Hoopende Swaen 30   1035 RT
 • 101     Hoopende Swaen 28   1035 RT
 • 102     Hoopende Swaen 26   1035 RT
 • 103     Hoopende Swaen 24   1035 RT
 • 104     Hoopende Swaen 22   1035 RT
 • 105     Hoopende Swaen 20   1035 RT
 • 106     Hoopende Swaen 18   1035 RT
 • 107     Hoopende Swaen 16   1035 RT
 • 108     Hoopende Swaen 14   1035 RT
 • 109     Hoopende Swaen 12   1035 RT
 • 110     Hoopende Swaen 10   1035 RT
 • 111     Hoopende Swaen 8     1035 RT
 • 112     Hoopende Swaen 6     1035 RT
 • 113     Hoopende Swaen 4     1035 RT
 • 114     Hoopende Swaen 2     1035 RT
 • 115     Hoopende Swaen 11   1035 RT
 • 116     Hoopende Swaen 9     1035 RT
 • 117     Hoopende Swaen 7     1035 RT
 • 118     Hoopende Swaen 5     1035 RT
 • 119     Hoopende Swaen 3     1035 RT
 • 120     Hoopende Swaen 1     1035 RT
   
 
 
 
 

Prognose oplevering

Over de oplevering van uw woning kunnen wij op dit moment nog geen harde toezeggingen doen. Dit komt onder andere omdat er onzekere factoren zijn over de energielevering, het riool en de openbare bestratingen. Zoals het er nu uitziet verwachten wij dat opleveren in het eerste kwartaal / tweede kwartaal van 2018 reëel is.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Afbouwtraject

Om u een indruk te geven wat er komt kijken bij de afbouw van uw woning, geven wij u hierbij puntsgewijs een overzicht van de werkzaamheden die er in deze fase worden verricht.

 • Als eerste plaatsen we de trappen
 • Dan worden de CV-leidingen en nog enkele andere leidingen aangebracht
 • Vervolgens worden de dekvloeren gestort
 • De binnenwanden worden geplaatst
 • De vensterbanken worden geplaatst
 • Behangklaar afwerken van de wanden
 • Plaatsen van de binnenkozijnen
 • Aanbrengen van de wandtegels in de sanitaire ruimtes
 • Het spuiten van de plafonds
 • Aanbrengen van de vloertegels in de sanitaire ruimtes
 • Overig aftimmerwerk
 • Installatiewerkzaamheden
 • Plaatsen van de keuken (indien van toepassing)
 • Kitwerk
 • Afschilderwerk
 • Woning gereedmaken voor oplevering
 • Aanleg van energie, riolering en bestrating
 • Oplevering

U begrijpt dat deze werkzaamheden een aantal maanden in beslag nemen.

   
 
 
 
 

Kijkmoment

Vanzelfsprekend wilt u met eigen ogen zien wat de vorderingen van uw woning en uw toekomstige woonomgeving zijn. Daarom verwelkomen wij u graag op 3 mei van 15.00 – 16.30 uur op de bouwplaats. De uitnodiging hiervoor heeft u al ontvangen. Onze medewerkers staan u dan graag te woord om uw vragen te beantwoorden.

   
 
 
 
 

Contact

Heeft u tussentijds vragen over de bouw van uw woning, neem dan gerust contact op met Jeanette van den Helder op 0297-543400.

Tot woensdag 3 mei!

   
 
 
 
 

Bouwvakvakantie

Van 24 juli tot en met 11 augustus 2017 liggen de werkzaamheden op de bouw stil en is het kantoor gesloten. Vanaf maandag 14 augustus zijn wij weer bereikbaar.

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden