terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Regentes fase 1a Uithoorn | nieuwsbrief april 2017
 
       
 
   
,

U heeft op woensdag 29 maart zelf kunnen zien hoever de nutsbedrijven zijn gevorderd. Voor degenen die niet bij dit kijk- en inmeetmoment aanwezig konden zijn, hierbij nog even een update over de voortgang.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

De werkzaamheden aan het hoofdriool zijn nagenoeg afgerond. Het hoofdtracé van de nutsbedrijven is aangebracht en onder water- en/of gasdruk gezet. De planning is dat het hoofdtracé van de electriciteit eind week 14 onder spanning staat, waarna er gestart zal worden met de huisaansluitingen. Daar waar dat mogelijk is, is ook een start gemaakt met de bestrating.

   
 
 
 
 

Vernielingen

Helaas is De Regentes doelwit geweest van vandalisme. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, want vanzelfsprekend herstellen wij de schade die hierdoor is ontstaan zo spoedig mogelijk weer terug in de originele staat.

   
 
 
 
 

Keerwandconstructie bij blok 2

Bij blok 2 is voorlangs de stalen damwand aangebracht voor het verlengen van de watergang. De zettingsvrije constructie ten behoeve van het nutstracé en de bestrating wordt binnenkort aangebracht.

   
 
 
 
 

Huisaansluitingen

Zoals eerder gemeld staat er gepland dat er in week 14 spanning op het hoofdtracé van de elektra wordt gezet. Aansluitend zal er per woning worden gestart met de huisaansluitingen.

   
 
 
 
 

Bestrating

Er wordt een tijdelijke toegang gecreërd vanaf de Wilhelminakade naar het binnenhofje met parkeerplaatsen. Deze tijdelijke maatregel zorgt ervoor dat uw woning straks via de tuinzijde bereikbaar is.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

We verwachten vanaf week 19 te kunnen starten met het opleveren van de 1e woningen. Zodra de huisaansluitingen zijn aangebracht en er energie in de woning is, kunnen we beginnen. Als het mogelijk is om eerder op te leveren, dan laten wij het u uiteraard zo snel mogelijk weten.

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden