terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Blok 2 | nieuwsbrief maart 2017
 
       
 
   
,

Wij zijn inmiddels enkele maanden bezig met de afbouw van de woningen in blok 2. De ruwbouw is al geruime tijd gereed en ook het werk aan de gevel kunnen we de komende weken afronden. Als de steigers weg zijn zal het uiterlijk van het blok goed zichtbaar zijn. Bent u ook zo benieuwd hoe het complex er van dichtbij uitziet? Daarom organiseren wij voor u over een paar weken het eerste kijkmoment op de bouwplaats. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

   
 
 
 
 

Oplevering naar verwachting eind augustus en in september

Behalve de woningen zijn ook de werkzaamheden buiten het gebouw van groot belang. Komende maand wordt er gestart met de aanleg van warmte-, elektra-, water- en dataleidingen én de riolering. Daarna volgt de bestrating of de aanleg van een noodverharding om de woningen en de parkeergarage bereikbaar te maken. Direct daarna starten we met de oplevering. De huidige verwachting is dat alle aansluitingen medio juli 2017 klaar zijn. Zoals het er nu uitziet kunnen we eind augustus en in september opleveren.

We leveren ongeveer 20 woningen per week op. Dat gaat steeds per trappenhuis of portiek. De definitieve datum en volgorde van opleveren is mede afhankelijk wanneer de werkzaamheden buiten het gebouw en de bestrating gereed zijn. Ongeveer drie weken voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden. En dan kan de langverwachte verhuizing naar Holland Park beginnen!

   
 
 
 
 

22 april het eerste kijkmoment!

Kortom, de afbouw is in volle gang en de werkzaamheden in de woningen op de begane grond en op de eerste verdieping zijn redelijk vergevorderd. Hoogste tijd dat u de voortgang met eigen ogen komt bekijken. Op zaterdag 22 april a.s. bent u van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom op de bouwplaats. U heeft dan de gelegenheid om diverse woningtypen op de begane grond en 1e verdieping te bekijken. Ook kunt u een blik werpen in de parkeergarage en op de binnentuin. In verband met de veiligheid en de stand van de werkzaamheden is het niet mogelijk om de appartementen op de hoger gelegen verdiepingen te bekijken.

Onze medewerkers staan klaar bij de inrit van de bouwplaats om u te ontvangen. Zij begeleiden u graag tijdens deze ochtend en zijn uiteraard bereid om uw vragen te beantwoorden.

Wij verwachten dat veel nieuwe bewoners bij dit kijkmoment aanwezig willen zijn. Daarom verzoeken wij u vriendelijk met niet meer dan 2 personen te komen.

Omdat het een bouwterrein betreft, verzoeken wij u nadrukkelijk de nodige veiligheid in acht te nemen, uw auto buiten het bouwterrein te parkeren en enkel de opengestelde verdiepingen te betreden.

Nog voor de daadwerkelijke oplevering van uw appartement nodigen wij u te zijner tijd uit voor een 2e kijkmoment. U heeft dan de mogelijkheid om in uw eigen appartement bepaalde zaken op te (laten) meten.

 

   
 
 
 
 

Oplaadpunten elektrische auto’s

Enkelen van u hebben gevraagd naar de mogelijkheden voor een oplaadpunt voor een elektrische auto. Omdat de elektrische installatie in de parkeergarage deel uitmaakt van de centrale voorzieningen kunnen wij hier geen individuele offerte voor uitbrengen. De Vereniging van Eigenaars (VVE) neemt hierover een beslissing hoe dit gerealiseerd kan worden.

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden