terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Regentes fase 1a Uithoorn | nieuwsbrief & update maart 2017
 
       
 
   
,

Door vertraging in de opleveringen hebben wij veel vragen van u ontvangen. Om deze inhoudelijk goed te kunnen beantwoorden hebben wij tijd nodig gehad. Hierdoor konden wij niet altijd direct naar u reageren. Onze excuses hiervoor.

Wij hebben u allen per post een persoonlijke brief gestuurd met daarin de antwoorden op de door u gestelde vragen. Mochten er desondanks nog vragen zijn neemt u dan gerust contact met ons op via regentes@uba.nl.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

Zoals u heeft kunnen zien is er in december gestart met de aanleg van het hoofdriool. Ondanks dat het rioolwerk door enkele winterse vorstdagen tijdelijk heeft stilgelegen, kunnen wij u melden dat het grootste deel van het hoofdriool is aangelegd. De pompput is geplaatst en het riool is hierop aangesloten.

In week 8 is gestart met de aanleg van de nutsleidingen (water, gas, elektra en glasvezel). Bij de blokken 3 t/m 6 zijn de sleuven gegraven en is er begonnen met de aanleg van de gas- en waterleiding. Tussen de blokken 1 en 5 wordt hiermee in week 9 gestart.

Het hoofdriool in de Burgemeester van Meetelenenstraat is geheel vervangen en de straat is inmiddels ook voorzien van de verharde ondergrond voor de bestrating. Nu kan er gestart worden met het graven van de sleuven voor de nutsleidingen van blok 1.

Foto: Leidingsleuf voor de blokken 3 t/m 6     

   
 
 
 
 

Keerwandconstructie

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief dient er voor blok 2 een keerwandconstructie aangebracht te worden. Deze bestaat onder andere uit een damwand. Het aanbrengen van de damwand start in week 10.

Foto: Voorbereiding aanbrengen keerwandconstructie

   
 
 
 
 

Huisaansluitingen

De huisaansluitingen betreffen het invoeren en aansluiten van water-, gas- , elektra- en glasvezelleidingen in de meterkast van een woning, gecombineerd met het aanbrengen van de bijbehorende water-, gas- en elektrameters. Als het hoofdtracé van de nutsaansluitingen gereed is worden de huisaansluitingen per woning aangebracht.

   
 
 
 
 

Afmontage woningen

Nadat de woningen zijn voorzien van elektra, gas en water zullen wij de woningen afmonteren, de cv-ketels aansluiten en de installaties (zoals cv-ketel en mechanische ventilatie) inregelen. Vervolgens kunnen de woningen gereed gemaakt worden voor oplevering. Denk hierbij aan het afhandelen van eerder door u opgemerkte gebreken, het laatste schilderwerk en het schoonmaken van de woning.

   
 
 
 
 

Bestrating

Zodra de nutspartijen klaar zijn met hun werkzaamheden kan er gestart worden met de aanleg van de bestrating om de woningen bereikbaar te maken. Dit gebeurt gelijktijdig met het opleverklaar maken van de woningen. Dit om te voorkomen dat er onnodig tijd verloren gaat.

Inmiddels is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bestrating van het binnenterrein dat voor oplevering gereed zal zijn.

Foto: de aansluiting op de pomp put tussen blok 1 en 5 is inmiddels gereed en het terrein is voorbereid voor de bestrating.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

Ondanks de weersomstandigheden (vorst en regen) blijft de eerder afgegeven prognose gehandhaafd. Samen met alle partijen blijven wij ons inzetten om de woningen zo spoedig mogelijk te kunnen opleveren.

   
 
 
 
 

Herinnering kijk- en inmeetmoment

Vergeet u niet dat het eerstvolgende kijk- en inmeetmoment op donderdag 2 maart is van 13:00 tot 16:00 uur? Tot dan!

 

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden