terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Regentes fase 1a Uithoorn | nieuwsbrief februari 2017
 
       
 
   
,

Hierbij ontvangt u het 3de informatiebulletin over uw nieuwbouwwoning in het project de Regentes fase 1a.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

Woensdag 18 januari 2017 bent u  in de gelegenheid gesteld om uw woning te bekijken en desgewenst maten op te nemen. Fijn dat de ijzige kou u niet heeft weerhouden om te komen.

Een aantal van u is het opgevallen dat de restpunten die u na het bezoek van 8 december had gemeld nog niet waren verholpen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, want ons uitvoeringsteam bundelt uw punten en laat deze in een keer afhandelen door de onderaannemers en leveranciers.

Bunnik Milieutec B.V. is druk bezig met het aanbrengen van de hoofdriolering in de Burgemeester van Meetelenstraat. Op het bouwterrein zelf wordt de overhoogte verwijderd die noodzakelijk was om de grond te laten zetten. Ook is inmiddels de rioolpompput geplaatst. Dit is een belangrijk punt, omdat vanuit daar het hoofdriool verder binnen het plangebied wordt geleid.

Aansluitend aan deze werkzaamheden starten de nutspartijen, mits het winterweer ons gunstig gezind blijft, hun werkzaamheden in week 8. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting op z’n vroegst in week 16 gereed .

Na de aanleg van het nutstracé volgt het aanbrengen van de bestrating. Ook dit neemt nog enkele weken in beslag. Wij bekijken alle opties om dit in een zo vroeg mogelijk stadium te laten starten om te voorkomen dat de opleveringen vertragen.

 
Pompput hoofdriolering binnen het plangebied
 
 
 
 
 

Oplevervolgorde en prognose oplevering

Als gevolg van de gesprekken die wij met de nutspartijen hebben gehouden is de oplevervolgorde als volgt vastgesteld: Blok 1-3-4-5-6-2.

Prognose oplevering:

Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 11) : week 19

Blok 3 & 4 (bouwnummers 17 t/m 24) : week 20

Blok 5 & 6 (bouwnummers 25 t/m 32) : week 21

Blok 2 (bouwnummers 12 t/m 16) : week 22

Blok 2 wordt als laatste opgeleverd, omdat de keerwandconstructie aan de kant van de Thamersloot nog aangebracht dient te worden. Hierdoor kan het nutstracé daar als laatste worden aangebracht.

Wij begrijpen dat het tijdstip van oplevering voor u van groot belang is. Misschien ten overvloede wijzen wij u er daarom nadrukkelijk op dat het hier om prognoses gaat die door allerlei omstandigheden nog positief en negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij doen ons uiterste best om in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Als uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

 
Aanbrengen hoofdriolering in de van Meetelenstraat
 
 
 
 
 

Prognose stand werkbare dagen

   
 
 
 
 

Kijk- en inmeetmoment

Het eerstvolgende kijk- en inmeetmoment is op donderdag 2 maart van 13:00 tot 16:00 uur. Noteert u het in uw agenda?

Voor uw eigen veiligheid is het betreden van de bouwplaats voor kopers alleen toegestaan tijdens de bovengenoemde georganiseerde kijk- & inmeetmomenten en onder begeleiding van onze bouwtechnische medewerkers.

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden