terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Toren 2 | nieuwsbrief december 2016
 
       
 
   
,

De feestdagen staan voor de deur, maar voor het zover is geven wij u nog een update van de huidige stand van zaken van de bouw van uw appartement en de prognose van opleveren. Tevens kunt u in deze tweede nieuwsbrief nogmaals de procedures teruglezen omtrent de kijkmiddagen en bouwplaatsbezoeken. Bovendien treft u in deze nieuwsbrief de straatnaam, huisnummer en postcode van uw appartement aan.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

De bouw van Toren 2 verloopt voorspoedig. Nog vóór de kerstdagen zal de 5e verdiepingsvloer gestort zijn en heeft de metselaar een start gemaakt met het eerste gevel metselwerk.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

Zoals het er nu uitziet verwachten wij nog steeds dat opleveren in het eerste kwartaal van 2018 reëel is.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Meer- en minderwerk

De sluitingsdata voor het bouwkundige meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen.  Uw keuzes met betrekking tot het tegelwerk kunt u nog doorgeven tot en met 2 januari 2017, wij zullen dan op dit onderdeel de meerwerkbevestiging aanpassen.

Myke Voorsluys was namens de UBA uw eerste aanspreekpunt voor vragen en verzoeken over het meer- en minderwerk. Op 31 oktober jl. heeft zij de gegevens weer overgedragen aan de afdeling werkvoorbereiding. Wij kijken terug op een prettige samenwerking en hopen dat u dat ook zo heeft ervaren. Voor vragen over het meer- en minderwerk of een algemene vraag kunt u gerust contact opnemen met de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

   
 
 
 
 

Huisnummers Toren 2

Bnr. Straatnaam          Nr. Postcode + Plaats
1 Bart van der Leckhof 84 1112 WT, Diemen
2 Bart van der Leckhof 86 1112 WT, Diemen
3 Bart van der Leckhof 88 1112 WT, Diemen
4 Bart van der Leckhof 90 1112 WT, Diemen
5 Bart van der Leckhof 92 1112 WT, Diemen
6 Bart van der Leckhof 94 1112 WT, Diemen
7 Bart van der Leckhof 96 1112 WT, Diemen
8 Bart van der Leckhof 98 1112 WT, Diemen
9 Bart van der Leckhof 100 1112 WT, Diemen
10 Bart van der Leckhof 102 1112 WT, Diemen
11 Bart van der Leckhof 104 1112 WT, Diemen
12 Bart van der Leckhof 106 1112 WT, Diemen
13 Bart van der Leckhof 108 1112 WT, Diemen
14 Bart van der Leckhof 110 1112 WT, Diemen
15 Bart van der Leckhof 112 1112 WT, Diemen
16 Bart van der Leckhof 114 1112 WT, Diemen
17 Bart van der Leckhof 116 1112 WT, Diemen
18 Bart van der Leckhof 118 1112 WT, Diemen
19 Bart van der Leckhof 120 1112 WT, Diemen
20 Bart van der Leckhof 122 1112 WT, Diemen
21 Bart van der Leckhof 124 1112 WT, Diemen
22 Bart van der Leckhof 126 1112 WT, Diemen
23 Bart van der Leckhof 128 1112 WT, Diemen
24 Bart van der Leckhof 130 1112 WT, Diemen
25 Bart van der Leckhof 132 1112 WT, Diemen
26 Bart van der Leckhof 134 1112 WT, Diemen
27 Bart van der Leckhof 136 1112 WT, Diemen
28 Bart van der Leckhof 138 1112 WT, Diemen

   
 
 
 
 

Kijkmiddagen

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Tijdens de bouw zullen wij één of meerdere kijkmiddagen organiseren. U  ontvangt hier op een later tijdstip nog een uitnodiging voor.

Bezoek aan de bouwplaats

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

Feestdagen

Vanwege de feestdagen zijn wij vanaf 24 december 2016 t/m 1 januari 2017 niet bereikbaar voor vragen. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats zullen van 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 grotendeels stil liggen.

   
 
 
 
 

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wenst over het project Holland Park, kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Namens alle betrokken partijen wensen wij u fijne kerstdagen en een mooi 2017 toe!

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden