terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Blok 3 | nieuwsbrief december 2016
 
       
 
   
,

De feestdagen staan voor de deur, maar voor het zover is geven wij u nog een update van de huidige stand van zaken van de bouw van uw appartement en de opleveringsprognose. Tevens kunt u in deze tweede nieuwsbrief nogmaals de procedures teruglezen omtrent de kijkmiddagen en bouwplaatsbezoeken. Bovendien treft u in deze nieuwsbrief de straatnaam, huisnummer en postcode van uw appartement aan en hebben wij voor u een impressie van het ontwerp van de binnentuin op de 1e verdieping.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

De 1e verdiepingsvloer is gereed en ook de eerste betonnen wanden op de 1e verdieping zijn gestort. In blok 3 worden de gevelelementen al tijdens de ruwbouw geplaatst, zodat we in het begin van het nieuwe jaar kunnen starten met het metselwerk.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

Zoals het er nu uitziet verwachten wij nog steeds dat opleveren in het eerste kwartaal van 2018 reëel is.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Meer- en minderwerk

De sluitingsdata voor het bouwkundige meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen.  Uw keuzes met betrekking tot het tegelwerk kunt u nog doorgeven tot en met 2 januari 2017, wij zullen dan op dit onderdeel de meerwerkbevestiging aanpassen.

Myke Voorsluys was namens de UBA uw eerste aanspreekpunt voor vragen en verzoeken over het meer- en minderwerk. Op 31 oktober jl. heeft zij de gegevens weer overgedragen aan de afdeling werkvoorbereiding. Wij kijken terug op een prettige samenwerking en hopen dat u dat ook zo heeft ervaren. Voor vragen over het meer- en minderwerk of een algemene vraag kunt u gerust contact opnemen met de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

   
 
 
 
   
 
 

Huisnummers Blok 3

Bnr.     Straatnaam           Nr. Postcode + Plaats
0.09 Gerrit Rietveldsingel 105 1112 ZB, Diemen
0.10 Gerrit Rietveldsingel 103 1112 ZB, Diemen
0.11 Gerrit Rietveldsingel 101 1112 ZB, Diemen
0.18  Piet Mondriaansingel 225 1112 WX, Diemen
0.19 Piet Mondriaansingel  223 1112 WX, Diemen
0.21 Bart van der Leckhof  140 n.n.b.
1.01 Jan Duikerhof 20 1112 ZC, Diemen
1.02 Jan Duikerhof 18 1112 ZC, Diemen
1.03 Jan Duikerhof 16 1112 ZC, Diemen
1.04 Jan Duikerhof 14 1112 ZC, Diemen
1.05 Jan Duikerhof 12 1112 ZC, Diemen
1.06 Jan Duikerhof 10 1112 ZC, Diemen
1.07 Jan Duikerhof 8 1112 ZC, Diemen
1.08 Jan Duikerhof 6 1112 ZC, Diemen
1.09 Gerrit Rietveldsingel 117 1112 ZB, Diemen
1.10 Gerrit Rietveldsingel 115 1112 ZB, Diemen
1.11 Gerrit Rietveldsingel 113 1112 ZB, Diemen
1.12 Gerrit Rietveldsingel 111 1112 ZB, Diemen
1.13 Gerrit Rietveldsingel 109 1112 ZB, Diemen
1.14 Gerrit Rietveldsingel 107 1112 ZB, Diemen
1.15 Piet Mondriaansingel  239 1112 WX, Diemen
1.16 Piet Mondriaansingel  237 1112 WX, Diemen
1.17 Piet Mondriaansingel  235 1112 WX, Diemen
1.18 Piet Mondriaansingel  233 1112 WX, Diemen
1.19 Piet Mondriaansingel  231 1112 WX, Diemen
1.20 Piet Mondriaansingel  229 1112 WX, Diemen
1.21 Piet Mondriaansingel  227 1112 WX, Diemen
2.01 Jan Duikerhof 36 1112 ZC, Diemen
2.02 Jan Duikerhof 34 1112 ZC, Diemen
2.03 Jan Duikerhof 32 1112 ZC, Diemen
2.04 Jan Duikerhof 30 1112 ZC, Diemen
2.05 Jan Duikerhof 28 1112 ZC, Diemen
2.06 Jan Duikerhof 26 1112 ZC, Diemen
2.07 Jan Duikerhof 24 1112 ZC, Diemen
2.08 Jan Duikerhof 22 1112 ZC, Diemen
2.09 Gerrit Rietveldsingel 129 1112 ZB, Diemen
2.10 Gerrit Rietveldsingel 127 1112 ZB, Diemen
2.11 Gerrit Rietveldsingel 125 1112 ZB, Diemen
2.12 Gerrit Rietveldsingel 123 1112 ZB, Diemen
2.13 Gerrit Rietveldsingel 121 1112 ZB, Diemen
2.14 Gerrit Rietveldsingel 119 1112 ZB, Diemen
2.15 Piet Mondriaansingel  253 1112 WX, Diemen
2.16 Piet Mondriaansingel  251 1112 WX, Diemen
2.17 Piet Mondriaansingel  249 1112 WX, Diemen
2.18 Piet Mondriaansingel  247 1112 WX, Diemen
2.19 Piet Mondriaansingel  245 1112 WX, Diemen
2.20 Piet Mondriaansingel  243 1112 WX, Diemen
2.21 Piet Mondriaansingel  241 1112 WX, Diemen
3.01 Jan Duikerhof 52 1112 ZC, Diemen
3.02 Jan Duikerhof 50 1112 ZC, Diemen
3.03 Jan Duikerhof 48 1112 ZC, Diemen
3.04 Jan Duikerhof 46 1112 ZC, Diemen
3.05 Jan Duikerhof 44 1112 ZC, Diemen
3.06 Jan Duikerhof 42 1112 ZC, Diemen
3.07 Jan Duikerhof 40 1112 ZC, Diemen
3.08 Jan Duikerhof 38 1112 ZC, Diemen
3.09 Gerrit Rietveldsingel 141 1112 ZB, Diemen
3.10 Gerrit Rietveldsingel 139 1112 ZB, Diemen
3.11 Gerrit Rietveldsingel 137 1112 ZB, Diemen
3.12 Gerrit Rietveldsingel 135 1112 ZB, Diemen
3.13 Gerrit Rietveldsingel 133 1112 ZB, Diemen
3.14 Gerrit Rietveldsingel 131 1112 ZB, Diemen
3.15 Piet Mondriaansingel  267 1112 ZB, Diemen
3.16 Piet Mondriaansingel  265 1112 ZB, Diemen
3.17 Piet Mondriaansingel  263 1112 ZB, Diemen
3.18 Piet Mondriaansingel  261 1112 ZB, Diemen
3.19 Piet Mondriaansingel  259 1112 ZB, Diemen
3.20 Piet Mondriaansingel  257 1112 ZB, Diemen
3.21 Piet Mondriaansingel  255 1112 WX, Diemen
4.01 Jan Duikerhof 68 1112 ZC, Diemen
4.02 Jan Duikerhof 66 1112 ZC, Diemen
4.03 Jan Duikerhof 64 1112 ZC, Diemen
4.04 Jan Duikerhof 62 1112 ZC, Diemen
4.05 Jan Duikerhof 60 1112 ZC, Diemen
4.06 Jan Duikerhof 58 1112 ZC, Diemen
4.07 Jan Duikerhof 56 1112 ZC, Diemen
4.08 Jan Duikerhof 54 1112 ZC, Diemen
4.09 Gerrit Rietveldsingel 153 1112 ZB, Diemen
4.10 Gerrit Rietveldsingel 151 1112 ZB, Diemen
4.11 Gerrit Rietveldsingel 149 1112 ZB, Diemen
4.12 Gerrit Rietveldsingel 147 1112 ZB, Diemen
4.13 Gerrit Rietveldsingel 145 1112 ZB, Diemen
4.14 Gerrit Rietveldsingel 143 1112 ZB, Diemen
4.15 Piet Mondriaansingel  281 1112 ZB, Diemen
4.16 Piet Mondriaansingel  279 1112 ZB, Diemen
4.17 Piet Mondriaansingel  277 1112 ZB, Diemen
4.18 Piet Mondriaansingel  275 1112 ZB, Diemen
4.19 Piet Mondriaansingel  273 1112 ZB, Diemen
4.20 Piet Mondriaansingel  271 1112 ZB, Diemen
4.21 Piet Mondriaansingel  269 1112 ZB, Diemen
5.01 Jan Duikerhof 82 1112 ZC, Diemen
5.02 Jan Duikerhof 80 1112 ZC, Diemen
5.03 Jan Duikerhof 78 1112 ZC, Diemen
5.04 Jan Duikerhof 76 1112 ZC, Diemen
5.05 Jan Duikerhof 74 1112 ZC, Diemen
5.06 Jan Duikerhof 72 1112 ZC, Diemen
5.07 Jan Duikerhof 70 1112 ZC, Diemen
5.10 Gerrit Rietveldsingel 163 1112 ZB, Diemen
5.11 Gerrit Rietveldsingel 161 1112 ZB, Diemen
5.12 Gerrit Rietveldsingel 159 1112 ZB, Diemen
5.13 Gerrit Rietveldsingel 157 1112 ZB, Diemen
5.14 Gerrit Rietveldsingel 155 1112 ZB, Diemen
5.15 Piet Mondriaansingel  285 1112 ZB, Diemen
5.18 Piet Mondriaansingel  283 1112 ZB, Diemen
6.11 Gerrit Rietveldsingel 171 1112 ZB, Diemen
6.12 Gerrit Rietveldsingel 169 1112 ZB, Diemen
6.13 Gerrit Rietveldsingel 167 1112 ZB, Diemen
6.14 Gerrit Rietveldsingel 165 1112 ZB, Diemen
7.12 Gerrit Rietveldsingel 175 1112 ZB, Diemen
7.13 Gerrit Rietveldsingel 173 1112 ZB, Diemen

 
 
 
 
 

Kijkmiddagen

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Tijdens de bouw zullen wij één of meerdere kijkmiddagen organiseren. U ontvangt hier op een later tijdstip nog een uitnodiging voor.

Bezoek aan de bouwplaats

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
   
 
 

Binnentuin

Bijgevoegde plattegrond geeft een impressie van het ontwerp van de binnentuin op de 1e verdieping, gemaakt door Karres & Brands Landschapsarchitecten.

De afbeelding geeft u een impressie van de daktuin.

 
 
 
 
 

Feestdagen

Vanwege de feestdagen zijn wij vanaf 24 december 2016 t/m 1 januari 2017 niet bereikbaar voor vragen. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats liggen van 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 grotendeels stil.

   
 
 
 
 

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wenst over het project Holland Park, dan kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Namens alle betrokken partijen wensen wij u fijne kerstdagen en een mooi 2017 toe!

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden