terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Toren 1 | nieuwsbrief december 2016
 
       
 
   
,

Hierbij ontvangt u de 3e nieuwsbrief waarin wij onder andere terugkijken op de eerste en drukbezochte kijkochtend van 10 december jl. Daarnaast geven wij u een update over de stand van zaken en de huidige prognose van opleveren.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

Momenteel zijn wij bezig om de laatste wanden te storten op de bovenste verdieping. Zodra deze zijn uitgehard, kunnen de laatste vloerelementen worden gelegd en zal mogelijk nog vóór de kerstdagen het hoogste punt van Toren 1 zijn bereikt! Het gevelmetselwerk op de 5e verdieping is bijna gereed, zodat we daar ook de aluminium puien kunnen plaatsen.

De afbouw van de woningen verloopt voorspoedig en volgens planning. Bouwkundig zijn de woningen op de onderste laag zo goed als klaar.

In het nieuwe jaar gaan wij ook starten met het afbouwen van de algemene ruimtes.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

De prognose uit de eerste twee nieuwsbrieven blijft gehandhaafd. Dit betekent dat wij nog steeds verwachten in het derde kwartaal van 2017 te kunnen opleveren.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. In de loop van 2017 zullen de diverse nutsbedrijven gaan starten met hun werkzaamheden. Afhankelijk van de voortgang hiervan kunnen wij de prognose gaan bijstellen. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Kijkmoment

Op 10 december jl. kon u voor het eerst daadwerkelijk een kijkje nemen in uw toekomstige appartementengebouw, Toren  1 van Holland Park. Wij waren blij met de grote opkomst en we hopen dat u met veel plezier terugkijkt op deze dag.

Nog voor de daadwerkelijke oplevering van uw appartement zullen wij u nogmaals uitnodigen voor een kijkmoment, waarbij u tevens de mogelijkheid krijgt om in uw eigen appartement bepaalde zaken te (laten) opmeten. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een schriftelijke uitnodiging.

Bezoek aan de bouwplaats

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmomenten om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

Meer- en minderwerk

Myke Voorsluys was namens de UBA uw eerste aanspreekpunt voor vragen en verzoeken over het meer- en minderwerk. Op 31 oktober jl. heeft zij de gegevens weer overgedragen aan de afdeling werkvoorbereiding. Wij kijken terug op een prettige samenwerking en hopen dat u dat ook zo heeft ervaren. Voor vragen over het meer- en minderwerk of een algemene vraag kunt u gerust contact opnemen met de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

   
 
 
 
 

Feestdagen

Vanwege de feestdagen zijn wij vanaf 24 december 2016 t/m 1 januari 2017 niet bereikbaar voor vragen. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats zullen van 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 grotendeels stil liggen.

   
 
 
 
 

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wenst over het project Holland Park, kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden