terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Blok 2 | nieuwsbrief december 2016
 
       
 
   
,

Hierbij ontvangt u onze 3e nieuwsbrief, waarin wij u vlak voor de feestdagen nog een update geven over de huidige stand van zaken van de bouw van uw appartement en de prognose van opleveren. Ook kunt u in deze nieuwsbrief nogmaals de procedures teruglezen omtrent de kijkmiddagen en bouwplaatsbezoeken. Tenslotte treft u in deze nieuwsbrief een impressie aan van het ontwerp van de binnentuin op de 1e verdieping.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

De ruwbouw aan de spoorzijde heeft nu de 5e verdieping bereikt. De dakvloer van het lagere gedeelte aan de zuidzijde van het blok is gereed. De verwachting is dat we begin 2017 de dakvloer aan de noordzijde van het gebouw kunnen storten, zodat ook het hoogste punt van Blok 2 is bereikt.

Inmiddels zijn op de begane grond en op 1e verdieping de eerste aluminium puien geplaatst en zijn we gestart met de eerste afbouwwerkzaamheden in de woningen op begane grond. Dit betekent onder andere dat we de slangen voor de vloerverwarming aanbrengen en dat de dekvloer wordt gevloeid. Daarna kunnen we de eerste binnenwanden plaatsen.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

De prognose uit de eerste twee nieuwsbrieven blijft gehandhaafd. Dit betekent dat wij nog steeds verwachten in het derde kwartaal van 2017 te kunnen opleveren.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Kijkmidag

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Tijdens de bouw organiseren wij één of meerdere kijkmiddagen voor u. Inmiddels hebben de toekomstige bewoners van Blok 1 en Toren 1 het eerste kijkmoment gehad. Zodra ook de afbouw op de onderste bouwlagen van de woningen in Blok 2 ver genoeg is, nodigen wij u persoonlijk uit om een kijkje te komen nemen.

Bezoek aan de bouwplaats

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
   
 
 

Binnentuin

Bijgevoegde plattegrond geeft een impressie van het ontwerp van de binnentuin op de 1e verdieping, gemaakt door Karres & Brands Landschapsarchitecten.

De afbeelding geeft u een impressie van de daktuin.

 

 
 
 
 
   

Meer- en minderwerk

Myke Voorsluys was namens de UBA uw eerste aanspreekpunt voor vragen en verzoeken over het meer- en minderwerk. Op 31 oktober jl. heeft zij de gegevens weer overgedragen aan de afdeling werkvoorbereiding. Wij kijken terug op een prettige samenwerking en hopen dat u dat ook zo heeft ervaren. Voor vragen over het meer- en minderwerk of een algemene vraag kunt u gerust contact opnemen met de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

 
 
 
 
 

Feestdagen

Vanwege de feestdagen zijn wij vanaf 24 december 2016 t/m 1 januari 2017 niet bereikbaar voor vragen. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats liggen van 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 grotendeels stil.

   
 
 
 
 

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wenst over het project Holland Park, dan kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Namens alle betrokken partijen wensen wij u fijne kerstdagen, alle goeds voor 2017 en veel woongenot in uw nieuwe woning toe!

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden