terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Blok 1 | nieuwsbrief december 2016
 
       
 
   
,

Hierbij ontvangt u de 3e nieuwsbrief waarin wij onder andere terugkijken op de eerste en drukbezochte kijkochtend van 10 december jl. Daarnaast geven wij een update over de stand van zaken, de huidige prognose van opleveren en treft u een impressie aan van het ontwerp van de binnentuin op de 1e verdieping.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

De dakvloeren van de bovenste verdiepingen zijn gestort. Dat betekent dat de ruwbouw gereed is en het hoogste punt van Blok 1 is bereikt! De metselaar is bezig met het metselwerk op de 7e verdieping. Eén verdieping daaronder worden de aluminium puien geplaatst. Langs diverse gevels is de steiger grotendeels al afgebroken, waardoor het schitterende uiterlijk van het gebouw steeds meer zichtbaar wordt.

De afbouw van de woningen verloopt voorspoedig en volgens planning. Bouwkundig zijn de woningen op de onderste lagen zo goed als gereed en zijn ook de eerste voordeuren afgehangen. In het nieuwe jaar worden de eerste woningen voorzien van een keuken, het sanitair, eventuele woonklaarpakketten, wandafwerking en kunnen de diverse installaties worden afgemonteerd.

Ook zijn wij gestart met het afbouwen van de algemene ruimtes. Dat wil zeggen dat ook hier de wanden worden gestuct, de houten kozijnen worden geplaatst en dat de eerste liften in het gebouw bedrijfsklaar zijn.

   
 
 
 
 

Prognose

De prognose uit de eerste twee nieuwsbrieven blijft gehandhaafd. Dit betekent dat wij nog steeds verwachten in het tweede kwartaal van 2017 te kunnen opleveren.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. In de loop van 2017 zullen de diverse nutsbedrijven gaan starten met hun werkzaamheden. Afhankelijk van de voortgang hiervan kunnen wij de prognose gaan bijstellen. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Kijkmiddag

Op 10 december jl. kon u voor het eerst daadwerkelijk een kijkje nemen in uw toekomstige appartementengebouw, Blok 1 van Holland Park. U heeft straks de eer om als eerste uw appartement te betrekken in een wijk die uiteindelijk plaats moet bieden aan ruim 5000 medebewoners. Wij waren blij met de grote opkomst en we hopen dat u met veel plezier terugkijkt op deze dag.

Nog voor de daadwerkelijke oplevering van uw appartement zullen wij u nogmaals uitnodigen voor een kijkmiddag, waarbij u tevens de mogelijkheid krijgt om in uw eigen appartement bepaalde zaken te (laten) opmeten. U ontvangt hier te zijner tijd nog een schriftelijke uitnodiging voor.

Bezoek aan de bouwplaats

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkdagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
   
 
 

Binnentuin

Bijgevoegde plattegrond geeft een impressie van het ontwerp van de binnentuin op de 1e verdieping, gemaakt door Karres & Brands Landschapsarchitecten. Begin 2017 starten de eerste werkzaamheden aan de binnentuin.

De afbeelding geeft u een impressie van de daktuin.

 

 
 
 
 
 

Meer- en minderwerk

Myke Voorsluys was namens de UBA uw eerste aanspreekpunt voor vragen en verzoeken over het meer- en minderwerk. Op 31 oktober jl. heeft zij de gegevens weer overgedragen aan de afdeling werkvoorbereiding. Wij kijken terug op een prettige samenwerking en hopen dat u dat ook zo heeft ervaren. Voor vragen over het meer- en minderwerk of een algemene vraag kunt u gerust contact opnemen met de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

   
 
 
 
 

Feestdagen

Vanwege de feestdagen zijn wij vanaf 24 december 2016 t/m 1 januari 2017 niet bereikbaar voor vragen. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats liggen van 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 grotendeels stil.

   
 
 
 
   

Wanneer u meer informatie wenst over het project Holland Park, dan kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Namens alle betrokken partijen wensen wij u fijne kerstdagen, alle goeds voor 2017 en veel woongenot in uw nieuwe woning toe!

 
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden