terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Regentes Uithoorn fase 1a| nieuwsbrief december 2016
 
       
 
   
,

Hierbij ontvang u het 2de informatiebulletin over uw nieuwbouwwoning in het project de Regentes fase 1a. Op 14 november 2016 bent u tijdens een kopersbijeenkomst in de Thamerkerk geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden rondom uw woning. Enerzijds was het voor zowel u als kopers als voor ons als bouwers teleurstellend nieuws, anderzijds zijn we blij dat er nu duidelijkheid komt inzake de voortgang van deze civieltechnische werkzaamheden. In dit informatiebulletin brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken en alle overige voorhanden zijnde informatie.

   
 
 
 
 

Stand van Zaken

Afgelopen donderdag 8 december hebben wij u in de gelegenheid gesteld om uw woning te betreden, desgewenst maten op te nemen en heeft u met eigen ogen kunnen zien hoe ver de afbouw van uw woning is. Mocht u echter verhinderd zijn geweest, dan leest u hieronder wat de huidige stand van het werk is.

De woningen zijn voor 95% gereed. We zijn bezig met het aanbrengen van de tuinafscheidingen.

Aankomende week zullen door ons uitvoeringsteam de vooropnames van de woningen worden gedaan. Dit stelt ons in de gelegenheid om eventuele gebreken tijdig te signaleren.

I.v.m. het ontbreken van de nutsvoorzieningen worden de woningen op dit moment middels een tijdelijk systeem verwarmd (vorstvrij) en ontvochtigd.

Pas als de installaties in bedrijf zijn zullen de woningen worden schoongemaakt voor oplevering.

Om diefstal en/of inbraak te voorkomen is er besloten om de cv-ketels nog niet af te monteren en ditzelfde geldt voor een deel van de inbouwapparatuur van de keukens  De aangebrachte installaties zullen te zijner tijd nog getest en in bedrijf gesteld worden. De ingangsdatum van de garantie start pas bij oplevering van uw woning.

   
 
 
 
 

Zetting terrein & nutsvoorzieningen

Aangaande de zettingsproblematiek kunnen wij u melden dat er overeenstemming is tussen alle betrokken partijen. De aannemer van het civiele werk is gestart met de bouwplaatsinrichting en de aanvoer van materialen voor de aanleg van het hoofdriool. Het aanbrengen van de hoofdriolering start in de Burgemeester van Meetelenstraat en staat vooralsnog gepland voor 9 januari 2017. Alleen een vorstperiode kan deze werkzaamheden nog vertragen. Na het aanbrengen van het hoofdriool zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden uitvoeren. Alle partijen zijn met elkaar in overleg om deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk van start te laten gaan. Zodra de planning van de nutspartijen bekend is zullen we dit aan u communiceren.

   
 
 
 
 

Kijk- en inmeetmoment

Het eerstvolgende kijk- en inmeetmoment is op woensdag 18 januari van 13:00 tot 16:00 uur. Noteert u het in uw agenda?

Voor uw eigen veiligheid is het betreden van de bouwplaats voor kopers alleen toegestaan tijdens de bovengenoemde georganiseerde kijk- & inmeetmomenten en onder begeleiding van onze bouwtechnische medewerkers.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

 

Prognose oplevering

Ondanks de weergave van de stand van de werkbare dagen in het schrijven van 29 november jl., ontvangen we nog geregeld het verzoek om inzage te geven in de stand van de werkbare dagen. De stand van de werkbare dagen wordt door ons niet dagelijks maar maandelijks bijgehouden en vastgelegd in de bouwvergaderingverslagen. Pas als het contractueel overeengekomen aantal werkbare werkdagen wordt overschreden ontvangt u daarover een gespecificeerde opgave. Bijgevoegd de tabel met de stand van 6 december 2016.

Omdat de kans groot is dat de temperaturen in deze maanden rond het vriespunt liggen, is het helaas nog niet mogelijk om een gedetailleerdere prognose af te geven. We  houden ons daarom vooralsnog vast aan de eerder afgegeven opleverprognose van maart 2017 in het gunstigste geval en mei 2017 in het ongunstigste geval. In het nieuwe jaar kunnen we wellicht een gedetailleerdere prognose afgegeven.

Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u minimaal drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Vakantiesluiting tijdens de feestdagen

Van maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017 liggen de werkzaamheden op de bouw stil. Het kantoor is gesloten van maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 30 december 2016. Vanaf maandag 2 januari 2017 is ons kantoor weer bereikbaar.

   
 
 
 
 

Contact

Als u vragen heeft specifiek over de bouw van uw woning, dan kunt u contact opnemen met de heren E. Schweitzer of A. Oussoren. Tevens kunt u per e-mail uw vragen stellen via het e-mailadres Regentes@uba.nl

   
 
 
 
 

Tot slot

Wij beseffen als geen ander dat u het liefst de feestdagen en de jaarafsluiting door had gebracht in uw nieuwe woonomgeving. Helaas is dit niet gelukt. Dit weerhoudt ons er niet van om u prettige feestdagen te wensen en een goed en gezond 2017.

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden