terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Wonen aan de STERREWACHT in Leiden | nieuwsbrief december 2016
 
       
 
   
,

De feestdagen staan voor de deur, maar voor het zover is geven wij u nog een update over de huidige stand van de bouw van uw woning. Tevens wordt u in deze tweede nieuwsbrief geïnformeerd over de prognose oplevering en treft u de straatnaam, huisnummer en postcode van uw woning aan.

   
 
 
 
 

Stand van zaken

De ruwbouw van de laagbouwwoningen is zo goed als gereed. Bij de woontoren heeft de ruwbouw inmiddels de 6e verdieping bereikt.

De buitenkozijnen en de prefab-ornamenten zijn geplaatst en er is gestart met het gevelmetselwerk bij de cottagewoningen. Vanaf daar werken we door naar de poortwoning, de herenhuizen en vervolgens de woontoren. Het gevelwerk van de cottagewoningen is inmiddels zo goed als klaar. Bij de herenhuizen zijn we met het gevelwerk bij de eerste verdieping en ook bij de woontoren zijn we met het gevelwerk gestart.

De daken van cottagewoningen zijn inmiddels geplaatst en de planning is dat voor de feestdagen ook een aantal herenhuizen onder de kap zitten.

De afbouw wordt op dit moment voorbereid, zodat we hier begin 2017 mee kunnen starten. Dit houdt onder andere in dat we de vloerverwarming aanbrengen en dat de dekvloer wordt gevloeid. Aansluitend plaatsen we de eerste binnenwanden.

   
 
 
 
 

Hoogste punt

Wij verwachten ca. eind februari 2017 met de ruwbouw van de woontoren op hoogte te zijn. Dit betekent dat we dan het hoogste punt hebben bereikt van dit mooie project. Wij willen dit speciale moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Begin volgend jaar ontvangt u een uitnodiging om dit samen met ons te vieren.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

De prognose uit de eerste nieuwsbrief gaan we iets aanscherpen. Wij verwachten in het derde kwartaal van 2017 te kunnen opleveren.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Kijkmomenten

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Daarom organiseren wij tijdens de bouw meerdere kijkmomenten. In de afbouwfase zullen wij de frequentie van de kijkmomenten opvoeren.

Bezoek aan de bouwplaats: Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmomenten om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

Meer- en minderwerk

De sluitingsdata voor het bouwkundige meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft ieder de bevestigingen van ontvangen. De sluitingsdata voor het tegelwerk, de binnendeuren, de kozijnen en eventuele aanpassingen voor het dakterras zijn inmiddels ook verstreken. Deze laatste gegevens worden zo spoedig mogelijk uitgewerkt en bevestigd. Mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen de heer R. van Roon (tel. 0297-543400).

   
 
 
 
 

Adresgegevens

Door de gemeente Leiden zijn de volgende adresgegevens bekend gemaakt:

Bnr. | Straatnaam | Huisnummer | Postcode & Plaats

1 Sterrenwachtlaan 4 2311 GW Leiden

2 Sterrenwachtlaan 5 2311 GW Leiden

3 Sterrenwachtlaan 6 2311 GW Leiden

4 Sterrenwachtlaan 19 2311 GW Leiden

5 Sterrenwachtlaan 18 2311 GW Leiden

6 Sterrenwachtlaan 20 2311 GW Leiden

7 Sterrenwachtlaan 21 2311 GW Leiden

8 Sterrenwachtlaan 22 2311 GW Leiden

9 Sterrenwachtlaan 23 2311 GW Leiden

10 Sterrenwachtlaan 24 2311 GW Leiden

11 Sterrenwachtlaan 25 2311 GW Leiden

12 Sterrenwachtlaan 26 2311 GW Leiden

13 Sterrenwachtlaan 27 2311 GW Leiden

14 Sterrenwachtlaan 28 2311 GW Leiden

15 Sterrenwachtlaan 29 2311 GW Leiden

16 Sterrenwachtlaan 30 2311 GW Leiden

17 Kaiserstraat 57 2311 GP Leiden

18 Kaiserstraat 61 2311 GP Leiden

19 Kaiserstraat 59 2311 GP Leiden

20 Kaiserstraat 65 2311 GP Leiden

21 Kaiserstraat 63 2311 GP Leiden

22 Kaiserstraat 69 2311 GP Leiden

23 Kaiserstraat 67 2311 GP Leiden

24 Kaiserstraat 73 2311 GP Leiden

25 Kaiserstraat 71 2311 GP Leiden

26 Kaiserstraat 77 2311 GP Leiden

27 Kaiserstraat 75 2311 GP Leiden

28 Kaiserstraat 79 2311 GP Leiden

29 Kaiserstraat 81 2311 GP Leiden

30 Kaiserstraat 83 2311 GP Leiden

 

·         Druk- zetfouten voorbehouden

   
 
 
 
 

Meer informatie

Als u meer informatie wenst over het project Wonen aan de Sterrewacht, dan kunt u terecht op www.aandesterrewacht.nl. Als u deze nieuwsbrief wilt teruglezen, kijk dan op www.uba.nl.

Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2017.

Tot de volgende update!

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden