terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
't Twiske Zuid Amsterdam fases 2 & 3 | nieuwsbrief december 2016
 
       
 
   
,

De feestdagen staan voor de deur, maar voor het zover is geven wij u een update van de huidige stand van zaken van de bouw van uw woning. Daarnaast informeren wij u over procedures omtrent kijkdagen, bouwplaatsbezoeken en oplevering. 

Tijdens de bouw zullen wij u regelmatig middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte houden over voortgang van de bouw, bouwkundige zaken en andere relevante onderwerpen over de bouw van uw woning.

   
 
 
 
 

Stand van Zaken

Na een grondige voorbereiding is het heiwerk voor zowel ‘t Twiske Zuid fase 2 als fase 3 gestart. Deze fasen bestaan samen uit 76 woningen; waarvan 23 sociale huurwoningen en 53 koopwoningen. De architectuur is gebaseerd op de woningen uit fase 1.

Met het eerste blok zijn we gestart, omdat dit blok ten opzichte van de andere blokken lastiger te bereiken is. Daarom zijn we genoodzaakt om, vooruitlopend op de rest van de bouw, materieel en materialen aan te voeren.

De beganegrondvloeren van de overige blokken leggen we na de feestdagen en nemen dan ook de rest van de werkzaamheden in uitvoering. De voortgang zal dan snel zichtbaar worden.

 

   
 
 
 
 

Meer- en minderwerk

De sluitingsdata voor het meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen of ontvangt u binnenkort. In deze fase van de bouw zijn geen wijzigingen meer mogelijk, maar mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen met mevrouw J. van den Helder op 0297-543400 of per e-mail j.v.d.helder@uba.nl

   
 
 
 
 

Feestelijke start

Hou uw brievenbus in de gaten, want binnenkort ontvangt u de uitnodiging van Ontwikkelcombinatie Twiske Zuid B.V. voor de feestelijke start!

Kijkmomenten: Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Daarom organiseren wij tijdens de bouw één of meerdere kijkmomenten. Wanneer deze plaatsvinden laten wij u ruimschoots van tevoren weten, zodat u hiermee rekening kunt houden in uw agenda.

   
 
 
 
 

Bezoek aan de bouwplaats

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

Prognose oplevering

Zoals het er nu uitziet verwachten wij dat gefaseerd opleveren in het eerste / tweede kwartaal van 2018 beslist reëel is. Misschien wordt het zelfs eerder en naarmate het bouwproces vordert kunnen we ook de opleverprognose steeds gedetailleerder aan u weergeven. In de komende nieuwbrieven houden wij u op de hoogte van de planning.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

Vakantiesluiting tijdens de feestdagen

Van 26 december 2016 tot en met 6 januari 2017 liggen de werkzaamheden op de bouw stil. Het kantoor is gesloten van 26 december 2016 tot en met 30 december 2016. Vanaf maandag 2 januari 2017 is ons kantoor weer bereikbaar.

De volgende update kunt u in het nieuwe jaar aan het einde van het 1e kwartaal tegemoetzien!

Wij wensen u prettige feestdagen en een mooi 2017.

 

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden