terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Toren 1 | juli 2016
 
       
 
   
,

De bouwvakvakantie staat voor de deur, maar voor het zover is geven wij u nog een update van de huidige stand van zaken van de bouw van uw appartement. Tevens kunt u in deze tweede nieuwsbrief nogmaals de procedures teruglezen omtrent de kijkmiddagen en bouwplaatsbezoeken. Tenslotte treft u in deze nieuwsbrief de straatnaam, huisnummer en postcode van uw appartement aan.

   
 
 
 
 

STAND VAN ZAKEN

De ruwbouw van Toren 1 heeft de 4e verdieping bereikt. Doordat de gevelelementen al tijdens de ruwbouw worden geplaatst, is de metselaar inmiddels volop bezig, waardoor het uiterlijk van het gebouw tussen de steigers door langzaam zichtbaar zal worden.

Volgens planning zullen wij enkele weken na de bouwvak starten met de eerste afbouwwerkzaamheden in de appartementen op de eerste verdieping. Dit houdt in dat onder andere de slangen voor de vloerverwarming aangebracht worden en de dekvloer wordt gevloeid, waarna ook de eerste binnenwanden zullen worden geplaatst.

   
 
 
 
 

PROGNOSE OPLEVERING

De prognose uit de eerste nieuwsbrief blijft gehandhaafd. Dit betekent dat wij nog steeds verwachten in het derde kwartaal van 2017 te kunnen opleveren.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om een prognose gaat die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognose. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognose steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

KIJKMIDDAG

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Tijdens de bouw zullen wij één of meerdere kijkmiddagen organiseren. In verband met de geldende veiligheidsvoorschriften is het op dit moment nog niet mogelijk een kijkmoment te organiseren. U ontvangt hier op een later tijdstip nog een persoonlijke uitnodiging voor.

   
 
 
 
 

BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

MEER- EN MINDERWERK

de sluitingsdata voor het meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen. In deze fase van de bouw zijn geen wijzigingen meer mogelijk, maar mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

   
 
 
 
 

BOUWVAKVAKANTIE

Vanwege de bouwvakvakantie zijn wij vanaf maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus niet bereikbaar voor vragen of voor het maken van een afspraak. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats zullen dan grotendeels stil liggen. Vanaf maandag 15 augustus staan wij weer voor u klaar.

   
 
 
 
 

ADRESGEGEVENS

Door de gemeente Diemen, zijn voor Toren 1 de volgende adresgegevens bekend gemaakt:

Bouwnummer | Straatnaam | Huisnummer | Postcode & Plaats

1 Theo van Doesburghof 72 1112 WW Diemen
2 Theo van Doesburghof 74 1112 WW Diemen
3 Theo van Doesburghof 76 1112 WW Diemen
4 Theo van Doesburghof 78 1112 WW Diemen
5 Theo van Doesburghof 80 1112 WW Diemen
6 Theo van Doesburghof 82 1112 WW Diemen
7 Theo van Doesburghof 84 1112 WW Diemen
8 Theo van Doesburghof 86 1112 WW Diemen
9 Theo van Doesburghof 88 1112 WW Diemen
10 Theo van Doesburghof 90 1112 WW Diemen
11 Theo van Doesburghof 92 1112 WW Diemen
12 Theo van Doesburghof 94 1112 WW Diemen
13 Theo van Doesburghof 96 1112 WW Diemen
14 Theo van Doesburghof 98 1112 WW Diemen
15 Theo van Doesburghof 100 1112 WW Diemen
16 Theo van Doesburghof 102 1112 WW Diemen
17 Theo van Doesburghof 104 1112 WW Diemen
18 Theo van Doesburghof 106 1112 WW Diemen
19 Theo van Doesburghof 108 1112 WW Diemen
20 Theo van Doesburghof 110 1112 WW Diemen
21 Theo van Doesburghof 112 1112 WW Diemen
22 Theo van Doesburghof 114 1112 WW Diemen
23 Theo van Doesburghof 116 1112 WW Diemen
24 Theo van Doesburghof 118 1112 WW Diemen
25 Theo van Doesburghof 120 1112 WW Diemen

* Druk- en zetfouten voorbehouden

 

   
 
 
 
 

MEER INFORMATIE

Wanneer u meer informatie wenst over het project Holland Park, kunt u terecht op http://www.hollandpark.nlof in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

 

Namens alle betrokken partijen bij project Holland Park wensen wij u een fijne vakantie toe!

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden