terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Blok 2 | juli 2016
 
       
 
   
,

De bouwvakvakantie staat voor de deur, maar voor het zover is geven wij u nog een update van de huidige stand van zaken van de bouw van uw appartement. Tevens kunt u in deze tweede nieuwsbrief nogmaals de procedures teruglezen omtrent de kijkmiddagen en bouwplaatsbezoeken. Tenslotte treft u in deze nieuwsbrief de straatnaam, huisnummer en postcode van uw appartement aan.

   
 
 
 
 

STAND VAN ZAKEN

In blok 2 zijn de vloerplaten voor het dek van de binnentuin gelegd en zijn de eerste betonnen wanden op de eerste verdieping gestort. Het blok zal op dezelfde wijze worden opgebouwd als Blok 1 en Toren 1. Dit houdt in dat de gevelelementen al tijdens de ruwbouw worden geplaatst, zodat we al vrij snel daarna kunnen starten met het metselwerk en het plaatsen de aluminium puien.

   
 
 
 
 

PROGNOSE OPLEVERING

De prognose uit de eerste nieuwsbrief blijft gehandhaafd. Dit betekent dat wij nog steeds verwachten in het derde kwartaal van 2017 te kunnen opleveren.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om een prognose gaat die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognose. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognose steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

KIJKMIDDAG

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Tijdens de bouw zullen wij één of meerdere kijkmiddagen organiseren. In verband met de geldende veiligheidsvoorschriften is het op dit moment nog niet mogelijk een kijkmoment te organiseren. U ontvangt hier op een later tijdstip nog een persoonlijke uitnodiging voor.

   
 
 
 
 

BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

MEER- EN MINDERWERK

De sluitingsdata voor het meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen. In deze fase van de bouw zijn geen wijzigingen meer mogelijk, maar mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

   
 
 
 
 

BOUWVAKVAKANTIE

Vanwege de bouwvakvakantie zijn wij vanaf maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus niet bereikbaar voor vragen of voor het maken van een afspraak. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats zullen dan grotendeels stil liggen. Vanaf maandag 15 augustus staan wij weer voor u klaar.

   
 
 
 
 

ADRESGEGEVENS

Door de gemeente Diemen, zijn voor blok 2 de volgende adresgegevens bekend gemaakt:

Bouwnummer | Straatnaam | Huisnummer | Postcode & Plaats

0.09 Bart van der Leckhof 2 1112 WT Diemen
0.11 Piet Mondriaansingel 187 1112 WX Diemen
0.12 Piet Mondriaansingel 185 1112 WX Diemen
0.13 Piet Mondriaansingel 153 1112 WX Diemen
0.14 Piet Mondriaansingel 151 1112 WX Diemen
0.16 Piet Mondriaansingel 149 1112 WX Diemen
0.17 Piet Mondriaansingel 117 1112 WX Diemen
0.19 Piet Mondriaansingel 115 1112 WX Diemen
1.01 Bart van der Leckhof 18 1112 WT Diemen
1.02 Bart van der Leckhof 16 1112 WT Diemen
1.03 Bart van der Leckhof 14 1112 WT Diemen
1.04 Bart van der Leckhof 12 1112 WT Diemen
1.05 Bart van der Leckhof 10 1112 WT Diemen
1.06 Bart van der Leckhof 8 1112 WT Diemen
1.07 Bart van der Leckhof 6 1112 WT Diemen
1.08 Bart van der Leckhof 4 1112 WT Diemen
1.09 Piet Mondriaansingel 195 1112 WX Diemen
1.10 Piet Mondriaansingel 193 1112 WX Diemen
1.11 Piet Mondriaansingel 191 1112 WX Diemen
1.12 Piet Mondriaansingel 189 1112 WX Diemen
1.13 Piet Mondriaansingel 161 1112 WX Diemen
1.14 Piet Mondriaansingel 159 1112 WX Diemen
1.15 Piet Mondriaansingel 157 1112 WX Diemen
1.16 Piet Mondriaansingel 155 1112 WX Diemen
1.17 Piet Mondriaansingel 125 1112 WX Diemen
1.18 Piet Mondriaansingel 123 1112 WX Diemen
1.19 Piet Mondriaansingel 121 1112 WX Diemen
1.20 Piet Mondriaansingel 119 1112 WX Diemen
2.01 Bart van der Leckhof 34 1112 WT Diemen
2.02 Bart van der Leckhof 32 1112 WT Diemen
2.03 Bart van der Leckhof 30 1112 WT Diemen
2.04 Bart van der Leckhof 28 1112 WT Diemen
2.05 Bart van der Leckhof 26 1112 WT Diemen
2.06 Bart van der Leckhof 24 1112 WT Diemen
2.07 Bart van der Leckhof 22 1112 WT Diemen
2.08 Bart van der Leckhof 20 1112 WT Diemen
2.09 Piet Mondriaansingel 203 1112 WX Diemen
2.10 Piet Mondriaansingel 201 1112 WX Diemen
2.11 Piet Mondriaansingel 199 1112 WX Diemen
2.12 Piet Mondriaansingel 197 1112 WX Diemen
2.13 Piet Mondriaansingel 169 1112 WX Diemen
2.14 Piet Mondriaansingel 167 1112 WX Diemen
2.15 Piet Mondriaansingel 165 1112 WX Diemen
2.16 Piet Mondriaansingel 163 1112 WX Diemen
2.17 Piet Mondriaansingel 133 1112 WX Diemen
2.18 Piet Mondriaansingel 131 1112 WX Diemen
2.19 Piet Mondriaansingel 129 1112 WX Diemen
2.20 Piet Mondriaansingel 127 1112 WX Diemen
3.01 Bart van der Leckhof 50 1112 WT Diemen
3.02 Bart van der Leckhof 48 1112 WT Diemen
3.03 Bart van der Leckhof 46 1112 WT Diemen
3.04 Bart van der Leckhof 44 1112 WT Diemen
3.05 Bart van der Leckhof 42 1112 WT Diemen
3.06 Bart van der Leckhof 40 1112 WT Diemen
3.07 Bart van der Leckhof 38 1112 WT Diemen
3.08 Bart van der Leckhof 36 1112 WT Diemen
3.09 Piet Mondriaansingel 211 1112 WX Diemen
3.10 Piet Mondriaansingel 209 1112 WX Diemen
3.11 Piet Mondriaansingel 207 1112 WX Diemen
3.12 Piet Mondriaansingel 205 1112 WX Diemen
3.13 Piet Mondriaansingel 177 1112 WX Diemen
3.14 Piet Mondriaansingel 175 1112 WX Diemen
3.15 Piet Mondriaansingel 173 1112 WX Diemen
3.16 Piet Mondriaansingel 171 1112 WX Diemen
3.17 Piet Mondriaansingel 141 1112 WX Diemen
3.18 Piet Mondriaansingel 139 1112 WX Diemen
3.19 Piet Mondriaansingel 137 1112 WX Diemen
3.20 Piet Mondriaansingel 135 1112 WX Diemen
4.01 Bart van der Leckhof 66 1112 WT Diemen
4.02 Bart van der Leckhof 64 1112 WT Diemen
4.03 Bart van der Leckhof 62 1112 WT Diemen
4.04 Bart van der Leckhof 60 1112 WT Diemen
4.05 Bart van der Leckhof 58 1112 WT Diemen
4.06 Bart van der Leckhof 56 1112 WT Diemen
4.07 Bart van der Leckhof 54 1112 WT Diemen
4.08 Bart van der Leckhof 52 1112 WT Diemen
4.09 Piet Mondriaansingel 219 1112 WX Diemen
4.10 Piet Mondriaansingel 217 1112 WX Diemen
4.11 Piet Mondriaansingel 215 1112 WX Diemen
4.12 Piet Mondriaansingel 213 1112 WX Diemen
4.13 Piet Mondriaansingel 183 1112 WX Diemen
4.14 Piet Mondriaansingel 181 1112 WX Diemen
4.15 Piet Mondriaansingel 179 1112 WX Diemen
4.18 Piet Mondriaansingel 147 1112 WX Diemen
4.19 Piet Mondriaansingel 145 1112 WX Diemen
4.20 Piet Mondriaansingel 143 1112 WX Diemen
5.01 Bart van der Leckhof 82 1112 WT Diemen
5.02 Bart van der Leckhof 80 1112 WT Diemen
5.03 Bart van der Leckhof 78 1112 WT Diemen
5.04 Bart van der Leckhof 76 1112 WT Diemen
5.05 Bart van der Leckhof 74 1112 WT Diemen
5.06 Bart van der Leckhof 72 1112 WT Diemen
5.07 Bart van der Leckhof 70 1112 WT Diemen
5.08 Bart van der Leckhof 68 1112 WT Diemen

* Druk- en zetfouten voorbehouden

   
 
 
 
 

MEER INFORMATIE

Wanneer u meer informatie wenst over het project Holland Park, kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Namens alle betrokken partijen bij project Holland Park wensen wij u een fijne vakantie toe!

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden