terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Blok 1 | juli 2016
 
       
 
   
,

De bouwvakvakantie staat voor de deur, maar voor het zover is geven wij u nog een update van de huidige stand van zaken van de bouw van uw appartement. Tevens kunt u in deze tweede nieuwsbrief nogmaals de procedures teruglezen omtrent de kijkmiddagen en bouwplaatsbezoeken. Tenslotte treft u in deze nieuwsbrief de straatnaam, huisnummer en postcode van uw appartement aan.

   
 
 
 
 

STAND VAN ZAKEN

Met de ruwbouw hebben we de 4e verdieping bereikt. Deze bouwlaag loopt nog volledig door over de gehele verdieping. Doordat de gevelelementen al tijdens de ruwbouw worden geplaatst, kan ook de metselaar volop metselen. Hierdoor is het uiterlijk van het gebouw tussen de steigers door al goed zichtbaar. Hiervan is een interessant filmpje te zien op de facebookpagina van Holland Park.

Inmiddels zijn op de begane grond ook de eerste aluminium puien geplaatst. Volgens planning zullen wij na de bouwvak starten met de eerste afbouwwerkzaamheden. Dit houdt in dat onder andere de slangen voor de vloerverwarming aangebracht worden en de dekvloer wordt gevloeid, waarna ook de eerste binnenwanden zullen worden geplaatst

   
 
 
 
 

PROGNOSE OPLEVERING

De prognose uit de eerste nieuwsbrief blijft gehandhaafd. Dit betekent dat wij nog steeds verwachten in het tweede kwartaal van 2017 te kunnen opleveren.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om een prognose gaat die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognose. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognose steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden

   
 
 
 
 

KIJKMIDDAG

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Tijdens de bouw zullen wij één of meerdere kijkmiddagen organiseren. In verband met de geldende veiligheidsvoorschriften is het op dit moment nog niet mogelijk een kijkmoment te organiseren. U ontvangt hier op een later tijdstip nog een persoonlijke uitnodiging voor.

   
 
 
 
 

BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

MEER- EN MINDERWERK

De sluitingsdata voor het meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen. In deze fase van de bouw zijn geen wijzigingen meer mogelijk, maar mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

   
 
 
 
 

BOUWVAKVAKANTIE

Vanwege de bouwvakvakantie zijn wij vanaf maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus niet bereikbaar voor vragen of voor het maken van een afspraak. Ook de werkzaamheden op de bouwplaats zullen dan grotendeels stil liggen. Vanaf maandag 15 augustus staan wij weer voor u klaar.

   
 
 
 
 

ADRESGEGEVENS

Door de gemeente Diemen, zijn voor blok 1 de volgende adresgegevens bekend gemaakt:

Bnr. | Straatnaam | Huisnummer | Postcode & Plaats

0.02 Kees van Dongenpad 5 1112 WZ Diemen
0.04 Kees van Dongenpad 7 1112 WZ Diemen
0.05 Kees van Dongenpad 9 1112 WZ Diemen
0.06 Piet Mondriaansingel  1 1112 WX Diemen
0.14 Piet Mondriaansingel  3 1112 WX Diemen
0.16 Piet Mondriaansingel  5 1112 WX Diemen
0.17 Piet Mondriaansingel  7 1112 WX Diemen
0.18 Piet Mondriaansingel  51 1112 WX Diemen
0.19 Piet Mondriaansingel  53 1112 WX Diemen
0.21 Piet Mondriaansingel  55 1112 WX Diemen
0.22 Piet Mondriaansingel  87 1112 WX Diemen
0.23 Piet Mondriaansingel  89 1112 WX Diemen
1.01 Kees van Dongenpad 11 1112 WZ Diemen
1.02 Kees van Dongenpad 13 1112 WZ Diemen
1.03 Kees van Dongenpad 15 1112 WZ Diemen
1.04 Kees van Dongenpad 17 1112 WZ Diemen
1.05 Kees van Dongenpad 19 1112 WZ Diemen
1.06 Piet Mondriaansingel  9 1112 WX Diemen
1.07 Theo van Doesburghof 14 1112 WW Diemen
1.08 Theo van Doesburghof 12 1112 WW Diemen
1.09 Theo van Doesburghof 10 1112 WW Diemen
1.10 Theo van Doesburghof 8 1112 WW Diemen
1.11 Theo van Doesburghof 6 1112 WW Diemen
1.12 Theo van Doesburghof 4 1112 WW Diemen
1.13 Theo van Doesburghof 2 1112 WW Diemen
1.14 Piet Mondriaansingel  11 1112 WX Diemen
1.15 Piet Mondriaansingel  13 1112 WX Diemen
1.16 Piet Mondriaansingel  15 1112 WX Diemen
1.17 Piet Mondriaansingel  17 1112 WX Diemen
1.18 Piet Mondriaansingel  57 1112 WX Diemen
1.19 Piet Mondriaansingel  59 1112 WX Diemen
1.20 Piet Mondriaansingel  61 1112 WX Diemen
1.21 Piet Mondriaansingel  63 1112 WX Diemen
1.22 Piet Mondriaansingel  91 1112 WX Diemen
1.23 Piet Mondriaansingel  93 1112 WX Diemen
1.24 Piet Mondriaansingel  95 1112 WX Diemen
2.01 Kees van Dongenpad 21 1112 WZ Diemen
2.02 Kees van Dongenpad 23 1112 WZ Diemen
2.03 Kees van Dongenpad 25 1112 WZ Diemen
2.04 Kees van Dongenpad 27 1112 WZ Diemen
2.05 Kees van Dongenpad 29 1112 WZ Diemen
2.06 Piet Mondriaansingel  19 1112 WX Diemen
2.07 Theo van Doesburghof 28 1112 WW Diemen
2.08 Theo van Doesburghof 26 1112 WW Diemen
2.09 Theo van Doesburghof 24 1112 WW Diemen
2.10 Theo van Doesburghof 22 1112 WW Diemen
2.11 Theo van Doesburghof 20 1112 WW Diemen
2.12 Theo van Doesburghof 18 1112 WW Diemen
2.13 Theo van Doesburghof 16 1112 WW Diemen
2.14 Piet Mondriaansingel  21 1112 WX Diemen
2.15 Piet Mondriaansingel  23 1112 WX Diemen
2.16 Piet Mondriaansingel  25 1112 WX Diemen
2.17 Piet Mondriaansingel  27 1112 WX Diemen
2.18 Piet Mondriaansingel  65 1112 WX Diemen
2.19 Piet Mondriaansingel  67 1112 WX Diemen
2.20 Piet Mondriaansingel  69 1112 WX Diemen
2.21 Piet Mondriaansingel  71 1112 WX Diemen
2.22 Piet Mondriaansingel  97 1112 WX Diemen
2.23 Piet Mondriaansingel  99 1112 WX Diemen
2.24 Piet Mondriaansingel  101 1112 WX Diemen
3.01 Kees van Dongenpad 31 1112 WZ Diemen
3.02 Kees van Dongenpad 33 1112 WZ Diemen
3.03 Kees van Dongenpad 35 1112 WZ Diemen
3.04 Kees van Dongenpad 37 1112 WZ Diemen
3.05 Kees van Dongenpad 39 1112 WZ Diemen
3.06 Piet Mondriaansingel  29 1112 WX Diemen
3.07 Theo van Doesburghof 42 1112 WW Diemen
3.08 Theo van Doesburghof 40 1112 WW Diemen
3.09 Theo van Doesburghof 38 1112 WW Diemen
3.10 Theo van Doesburghof 36 1112 WW Diemen
3.11 Theo van Doesburghof 34 1112 WW Diemen
3.12 Theo van Doesburghof 32 1112 WW Diemen
3.13 Theo van Doesburghof 30 1112 WW Diemen
3.14 Piet Mondriaansingel  31 1112 WX Diemen
3.15 Piet Mondriaansingel  33 1112 WX Diemen
3.16 Piet Mondriaansingel  35 1112 WX Diemen
3.17 Piet Mondriaansingel  37 1112 WX Diemen
3.18 Piet Mondriaansingel  73 1112 WX Diemen
3.19 Piet Mondriaansingel  75 1112 WX Diemen
3.20 Piet Mondriaansingel  77 1112 WX Diemen
3.21 Piet Mondriaansingel  79 1112 WX Diemen
3.22 Piet Mondriaansingel  103 1112 WX Diemen
3.23 Piet Mondriaansingel  105 1112 WX Diemen
3.24 Piet Mondriaansingel  107 1112 WX Diemen
4.01 Kees van Dongenpad 41 1112 WZ Diemen
4.02 Kees van Dongenpad 43 1112 WZ Diemen
4.03 Kees van Dongenpad 45 1112 WZ Diemen
4.04 Kees van Dongenpad 47 1112 WZ Diemen
4.05 Kees van Dongenpad 49 1112 WZ Diemen
4.06 Piet Mondriaansingel  39 1112 WX Diemen
4.07 Theo van Doesburghof 56 1112 WW Diemen
4.08 Theo van Doesburghof 54 1112 WW Diemen
4.09 Theo van Doesburghof 52 1112 WW Diemen
4.10 Theo van Doesburghof 50 1112 WW Diemen
4.11 Theo van Doesburghof 48 1112 WW Diemen
4.12 Theo van Doesburghof 46 1112 WW Diemen
4.13 Theo van Doesburghof 44 1112 WW Diemen
4.14 Piet Mondriaansingel  41 1112 WX Diemen
4.15 Piet Mondriaansingel  43 1112 WX Diemen
4.17 Piet Mondriaansingel  45 1112 WX Diemen
4.18 Piet Mondriaansingel  81 1112 WX Diemen
4.20 Piet Mondriaansingel  83 1112 WX Diemen
4.21 Piet Mondriaansingel  85 1112 WX Diemen
4.22 Piet Mondriaansingel  109 1112 WX Diemen
4.23 Piet Mondriaansingel  111 1112 WX Diemen
4.24 Piet Mondriaansingel  113 1112 WX Diemen
5.01 Kees van Dongenpad 51 1112 WZ Diemen
5.02 Kees van Dongenpad 53 1112 WZ Diemen
5.03 Kees van Dongenpad 55 1112 WZ Diemen
5.04 Kees van Dongenpad 57 1112 WZ Diemen
5.05 Kees van Dongenpad 59 1112 WZ Diemen
5.06 Piet Mondriaansingel  47 1112 WX Diemen
5.07 Theo van Doesburghof 70 1112 WW Diemen
5.08 Theo van Doesburghof 68 1112 WW Diemen
5.09 Theo van Doesburghof 66 1112 WW Diemen
5.10 Theo van Doesburghof 64 1112 WW Diemen
5.11 Theo van Doesburghof 62 1112 WW Diemen
5.12 Theo van Doesburghof 60 1112 WW Diemen
5.13 Theo van Doesburghof 58 1112 WW Diemen
5.14 Piet Mondriaansingel  49 1112 WX Diemen
6.01 Kees van Dongenpad 61 1112 WZ Diemen
6.02 Kees van Dongenpad 63 1112 WZ Diemen
6.03 Kees van Dongenpad 65 1112 WZ Diemen
6.04 Kees van Dongenpad 67 1112 WZ Diemen
6.05 Kees van Dongenpad 69 1112 WZ Diemen
7.01 Kees van Dongenpad 71 1112 WZ Diemen
7.02 Kees van Dongenpad 73 1112 WZ Diemen
7.03 Kees van Dongenpad 75 1112 WZ Diemen
8.01 Kees van Dongenpad 77 1112 WZ Diemen
8.02 Kees van Dongenpad 79 1112 WZ Diemen
8.03 Kees van Dongenpad 81 1112 WZ Diemen

* Druk- en zetfouten voorbehouden

   
 
 
 
 

MEER INFORMATIE

Als u meer informatie wenst over het project Holland Park, dan u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Namens alle betrokken partijen bij project Holland Park wensen wij u een fijne vakantie toe!

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden