terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Blok 3 | juli 2016
 
       
 
   
,

Op 20 mei jl. waren velen van u aanwezig bij het slaan van de feestelijke paal voor Blok 3 en Toren 2. Tijdens de bouw zullen wij u met regelmaat middels een nieuwsbrief op de hoogte houden over de voortgang van de bouw van uw appartement. In deze eerste nieuwsbrief kunt u lezen wat de huidige stand van zaken is. Daarnaast informeren wij u over procedures omtrent kijkdagen, bouwplaatsbezoeken en oplevering.

   
 
 
 
 

STAND VAN ZAKEN

Het heiwerk voor Blok 3 is gereed en onze mannen op de bouwplaats zijn druk bezig met de graafwerkzaamheden voor de kelderbakken. Deze bakken worden uiteindelijk gebruikt om het tweelaagse parkeersysteem in te plaatsen. Het heiwerk is afgerond en we zijn inmiddels gestart met het maken van de funderingsbalken.

   
 
 
 
 

PROGNOSE OPLEVERING

Zoals het er nu uitziet verwachten wij dat opleveren in het eerste kwartaal van 2018 reëel is.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

MEER- EN MINDERWERK

De sluitingsdata zijn enige tijd geleden vastgesteld, hiervan bent u inmiddels op de hoogte gesteld. U kunt de diverse showrooms rechtstreeks benaderen om een afspraak te maken. De contactgegevens voor de keukenshowroom en Fetim staan in uw kopersmap. De contactgegevens voor de sanitair- en tegelshowrooms staan in de brief waarin ook de sluitingsdata staan vermeld. Aan de hand van uw wensen stellen de betreffende bedrijven een offerte voor u op. Als u akkoord bent met hun voorstel dan stuurt u de getekende offerte retour naar de betreffende firma. Wij nemen dit bedrag over in onze meerwerkbevestiging, die u later na het passeren van de sluitingsdatum ontvangt, samen met een op schaal getekende plattegrond van uw appartement. Door de strakke planning, benadrukken wij dat het belangrijk is dat alle gegevens van het meer- en minderwerk vóór de sluitingsdatum in ons bezit zijn om deze te kunnen verwerken.

Graag attenderen wij u er nogmaals op dat het belangrijk is om de ‘lijst standaard meerwerk en keuzemogelijkheden’ in te vullen. Ook als u ervoor kiest om de woning standaard te laten uitvoeren. Mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u contact opnemen de heer D. Wiersma (tel. 0297-543400) of een e-mail sturen naar hollandpark@uba.nl. Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met Myke Voorsluys, telefoon 06-51277220.

   
 
 
 
 

KIJKMIDDAG

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Tijdens de bouw zullen wij één of meerdere kijkmiddagen organiseren. U ontvangt hier op een later tijdstip nog een uitnodiging voor.

   
 
 
 
 

BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

BOUWVAKVAKANTIE

Van maandag 25 juli tot en met vrijdag 12 augustus is het bouwvakvakantie en liggen de werkzaamheden op de bouw stil en is ons kantoor gesloten. Wij zijn op maandag 15 augustus weer bereikbaar. Ingevulde standaard keuzelijsten en getekende meerwerk offertes kunt u gewoon per post of e-mail retourneren naar UBA. Wij nemen deze vanaf 15 augustus in behandeling.

   
 
 
 
 

MEER INFORMATIE?

Als u meer informatie wenst over het project Holland Park, dan kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Tot de volgende update!

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden