terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
DE STERREWACHT, LEIDEN | juni 2016
 
       
 
   
,

Het is inmiddels ruim vier maanden geleden dat velen van u getuige waren van het feestelijke startmoment. Tijdens de bouwfase zullen wij u met regelmaat middels een nieuwsbrief op de hoogte houden over de voortgang van de bouw van uw woning. In deze eerste nieuwsbrief kunt u lezen wat de huidige stand van zaken is. Daarnaast informeren wij u over procedures omtrent kijkdagen, bouwplaatsbezoeken en oplevering.

   
 
 
 
 

STAND VAN ZAKEN

Het boren van de betonnen fundatiepalen hebben we afgerond. Bij de cottagewoningen zijn de funderingsbalken klaar en is de beganegrondvloer gelegd. Inmiddels zijn wij gestart met het lijmen van de kalkzandsteenelementen.

Zowel bij de woontoren als bij de herenhuizen zijn de keldervloeren gestort. Momenteel zijn wij bezig met het storten van de betonnen kelderwanden en de voorbereidingen voor de beganegrondvloer.

   
 
 
 
 

MEER- EN MINDERWERK

De sluitingsdata voor het bouwkundige meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen of ontvangt u binnenkort. De sluitingsdata voor het tegelwerk, de binnendeuren, de kozijnen en eventuele aanpassingen voor het dakterras zijn vastgesteld op 2 september c.q. 30 september 2016. Wij hebben u per brief geïnformeerd over de sluitingsdatum die voor u van toepassing is. Mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen de heer R. van Roon (tel. 0297-543400).

   
 
 
 
 

ZONWERING

Zoals aangegeven in de standaard meerwerklijst met aanvullende keuzemogelijkheden zouden wij u ook informeren over de opties voor zonwering. WAM-architecten bekijkt momenteel bij welke woningen het toepassen van zonwering mogelijk is. Wij zullen op korte termijn de uitwerking voor de zonwering versturen naar de desbetreffende bouwnummers.

   
 
 
 
 

PROGNOSE OPLEVERING

Zoals het er nu uitziet verwachten wij, op basis van de huidige stand van zaken, dat opleveren in de 2e helft van 2017 reëel is.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
 

KIJKMOMENT

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Daarom organiseren wij tijdens de bouw meerdere kijkmomenten. Wij zullen in de 1e helft van juli het eerste kijkmoment organiseren. U ontvangt hiervoor op een later tijdstip een uitnodiging.

   
 
 
 
 

BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmomenten om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

   
 
 
 
 

MEER INFORMATIE

Als u meer informatie wenst over het project “wonen aan de Sterrewacht”, dan kunt u terecht op www.aandesterrewacht.nl. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Tot de volgende update!

   
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden