terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Toren 1| maart 2016
 
       
 
   
,

Het is inmiddels ruim twee maanden geleden dat velen van u getuige waren van het feestelijke startmoment van zowel Blok 2 als Toren 1. Tijdens de bouwfase zullen wij u met regelmaat middels een nieuwsbrief op de hoogte houden over de voortgang van de bouw van uw woning. In deze eerste nieuwsbrief kunt u lezen wat de huidige stand van zaken is. Daarnaast informeren wij u over procedures omtrent kijkdagen, bouwplaatsbezoeken en oplevering.

   
 
 
 
   

STAND VAN ZAKEN

Het heiwerk voor Toren 1 is afgerond en ook de begane grondvloer is gestort. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het storten van de wanden op de begane grond, waarna kort daarop de eerste elementen voor de 1e verdiepingsvloer gelegd worden. Eind dit voorjaar zal Toren 1 dus ook vanaf de andere kant van het spoor te zien zijn!

 
 
 
 
 

MEER- EN MINDERWERK

De sluitingsdata voor het bouwkundige meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen of ontvangt u binnenkort. Voor het tegelwerk is de sluitingsdatum vastgesteld op 1 april c.q. 15 april 2016. Mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

   
 
 
 
   

PROGNOSE OPLEVERING

Zoals het er nu uitziet verwachten wij, op basis van de huidige stand van zaken, dat opleveren in het derde kwartaal van 2017 reëel is.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

 
 
 
 
   

KIJKMIDDAG

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Daarom organiseren wij tijdens de bouw één of meerdere kijkmiddagen. U ontvangt hiervoor op een later tijdstip een uitnodiging.

 
 
 
 
   

BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

 
 
 
 
   

MEER INFORMATIE

Als u meer informatie wenst over het project Holland Park, dan kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park.Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Tot de volgende update!

 
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden