terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Blok 2 | maart 2016
 
       
 
   
,

Het is inmiddels ruim twee maanden geleden dat velen van u getuige waren van het feestelijke startmoment van zowel Blok 2 als Toren 1. Tijdens de bouwfase zullen wij u met regelmaat middels een nieuwsbrief op de hoogte houden over de voortgang van de bouw van uw woning. In deze eerste nieuwsbrief kunt u lezen wat de huidige stand van zaken is. Daarnaast informeren wij u over procedures omtrent kijkdagen, bouwplaatsbezoeken en oplevering.

   
 
 
 
   

STAND VAN ZAKEN

Het heiwerk voor Blok 2 is gereed en zoals u op de foto kunt zien zijn onze mannen op de bouwplaats druk bezig met de voorbereidingen voor het storten van de funderingsbalken. Enkele funderingsbalken zijn al gestort. Om dit mogelijk te maken is een 3e torenkraan geplaatst, waardoor de bouwplaats in de wijde omgeving te herkennen is! Zodra de fundering helemaal klaar is kunnen we van start met het leggen en storten van de begane grondvloeren en het storten van de eerste wanden op de begane grond.

 
 
 
 
 

PROGNOSE OPLEVERING

Zoals het er nu uitziet verwachten wij, op basis van de huidige stand van zaken, dat opleveren in het derde kwartaal van 2017 reëel is.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
   

MEER- EN MINDERWERK

De sluitingsdata voor het bouwkundige meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen of zult u deze binnenkort nog ontvangen. Voor het tegelwerk is de sluitingsdatum vastgesteld op 8 april cq. 29 april 2016. Mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

 
 
 
 
 

KIJKMIDDAG

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Daarom organiseren wij tijdens de bouw één of meerdere kijkmiddagen. U ontvangt hiervoor op een later tijdstip een uitnodiging.

 
feestelijke paal 15-1-2016
 
 
 
 
   

BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend. Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

 
 
 
 
   
 
 

MEER INFORMATIE

Als u meer informatie wenst over het project Holland Park, dan kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Tot de volgende update!

 
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden