terug naar de website

 

 
logo u en uba
     
   
   
Holland Park Diemen Blok 1 | maart 2016
 
       
 
   
,

Het is inmiddels een half jaar geleden dat velen van u getuige waren van het slaan van de allereerste paal voor het project Holland Park. Tijdens de bouwfase zullen wij u met regelmaat middels een nieuwsbrief op de hoogte houden over de voortgang van de bouw van uw woning. In deze eerste nieuwsbrief kunt u lezen wat de huidige stand van zaken is. Daarnaast informeren wij u over procedures omtrent kijkdagen, bouwplaatsbezoeken en oplevering.

   
 
 
 
   

STAND VAN ZAKEN

We zijn tevreden met de voortgang tot nu toe. Onze mannen op de bouwplaats zijn druk bezig met het storten van de wanden op de begane grond en het leggen van de 1e verdiepingsvloeren.
Dit betekent dat de kelderbakken en de fundering gereed zijn. Binnenkort worden ook de eerste wanden op de 1e verdieping gestort. De eerste gevelelementen (spouwbladen) en prefabbalkons zijn geleverd op de bouwplaats. We verwachten binnen enkele weken ook met het gevelmetselwerk van start te kunnen.

 
 
 
 
 

PROGNOSE OPLEVERING

Zoals het er nu uitziet verwachten wij, op basis van de huidige stand van zaken, dat opleveren in het tweede kwartaal van 2017 reëel is.

Het tijdstip van oplevering is voor u van groot belang. Toch wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het hier enkel om prognoses gaan die door allerlei omstandigheden zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden. Hierbij moet u denken aan onwerkbaar weer (vorst, regen, wind), maar ook de voortgang van de werkzaamheden van openbare bestrating, nutsbedrijven en dergelijke. U doet er daarom verstandig aan om nog geen harde afspraken te maken aan de hand van deze prognoses. Wij proberen in de komende nieuwsbrieven de opleveringsprognoses steeds gedetailleerder weer te geven. Voordat uw woning definitief wordt opgeleverd, ontvangt u ongeveer drie weken daaraan voorafgaand een uitnodiging van ons met vermelding van de exacte datum, tijd en andere wetenswaardigheden.

   
 
 
 
   

MEER- EN MINDERWERK

De sluitingsdata voor het meer- en minderwerk liggen inmiddels achter ons. Hiervan heeft u de bevestigingen ontvangen of zult u deze binnenkort nog ontvangen. In deze fase van de bouw zijn geen wijzigingen meer mogelijk, maar mocht u vragen hebben over het meer- en minderwerk, dan kunt u gerust contact opnemen de heer D. Wiersma (tel. 0297-543412) of hollandpark@uba.nl.

 
 
 
 
 

KIJKMIDDAG

Directe betrokkenheid bij de realisatie van uw woning is voor u belangrijk. Daarom organiseren wij tijdens de bouw één of meerdere kijkmiddagen. U ontvangt hiervoor op een later tijdstip een uitnodiging.

   
 
 
 
   

BEZOEK AAN DE BOUWPLAATS

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om, buiten de kijkmiddagen om, binnen de bouwhekken te komen. Ook niet ’s avonds of in het weekend.
Op werkdagen zijn onze medewerkers van ’s morgens vroeg tot einde werkdag continu bezig met de voortgang en controle van het bouwproject. Helaas zijn zij dan niet in de gelegenheid om u te begeleiden.

 
 
 
 
   
 
 

MEER INFORMATIE

Als u meer informatie wenst over het project Holland Park, dan kunt u terecht op www.hollandpark.nl of in het informatie- en verkoopcentrum van Holland Park. Tevens is deze nieuwsbrief terug te lezen op www.uba.nl.

Tot de volgende update!

 

 
 
 
   
Contactgegevens
J.A. van Seumerenlaan 4
Postbus 62
1420 AB Uithoorn
T 0297-543400
E info@uba.nl / www.uba.nl

Afmelden